image

ত্রিপুরাদা লাই হরাওবা থৌরম লোইশিনখ্রে 

আগরতলা, জানুয়ারি ২৭: মথং মনাও নায়না মৈতৈ নাৎকী ওইবা লাই হরাওবগী থৌরম লোইশিনখ্রে। নুমিৎ হুম্নি চুপ্না জানুয়ারি ২০ দা আগরতলাদা আওলীগী ইবুধৌ পাখংবগী লাই হরাওবসু লোইশিনখ্রে। 
পাখংবগী হরাও থৌরমদা প্রদেশ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ৱাই বীরজিৎ সিংহ, উকলগী ভিপি জিলা ঙম্বা, অনন্ত পাখংবা কমিটিগী প্রেসিডেন্ট এইচ বাবু ব্যানার্জি, অভয়নগর পুথিবা লাই হরাওবা কমিটিগী প্রেসিডেন্ট এন নিরঞ্জন, মরুপ পাউচেগী আরকে তরুনজিৎ সিংহ, সাহিত্য পরিষদকী ভাইস প্রেসিডেন্ট সেলৈবম খেলামোহননচিঙবা মীওইশিং শরুক য়াখি। 
আগরতলাদগী কিমি: ৯০ রোম লাপ্না ধলাই ডিষ্ট্রিক্টকী কুচাইনালা মৈতৈ খুঙ্গংদা কোন্থৌজম নন্দলালনা কৎপা নোংপোক নিংথৌ পান্থোইবী লাই হরাওখ্রে। নোংপোক নিংথৌ পান্থোইবী ফেষ্টিভেল ২০২৩ না মণিপুরগী উকলগী লমজিং মখাদা নুমিৎ হুম্নি চুপ্পা হরাওবগী থৌরমসি জানুয়ারি তাং ২৪ দা পাঙথোকখ্রে। থৌরমদা উকলগী ভাইস প্রেসিডেন্ট জিলা ঙম্বা, জোয়েন্ট সেক্রেটারি ৱাই শ্যামসুন্দর, এডভাইজর বিধু খুমন, পুথিবা কমিটিগী থৌমী কেএইচ ধনজিৎনচিংবা মীওইশিং শরুক য়াখি হায়রি। পনবা য়াবদি হন্দক চহী মথং মনাও নায়না ত্রিপুরাগী মফম অহুমদা লাই হরাওখ্রে।
সোর্স - মরূপ 

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু