image

সাহিত্য সেবা সমিতি ককচীংগী এৱার্দ ফংলবী খোইস্নাম বিরোলা ওকখ্রে

ইম্ফাল, জানুয়ারি ২৮। সাহিত্য সেবা সমিতি ককচীং-মণিপুরনা পীবা ‘ক্ষেত্রি ওংবী নলিনী দেবী নীংশিং মনা ২০২২’ ফংলবী তখেন (ত্রিপুরা) গী শক্নাইরবী অইবী খোইস্নাম ওংবী বিরোলাবু মণিপুর লিতরেরি এন্দ কালচারেল ফোরাম, ত্রিপুরা অমসুং তখেল লৈমা তেঙবাং লূপ অনীনা ঙসি আগরতলাগী তারৌ মৈতৈ লৈকায় মান্দোপ্তা হরাও তরাম্না ওকখ্রে।

থৌরম অদুদা তখেল লৈমা তেঙবাং লূপকী প্রেসিদেন্ট নিঙোম্বম রাধিকানা থৌরম মপু, শক্নাইরবা অইবা লাঙ্গোলজম বিরমঙ্গল সিংহ অমসুং মরুপ পাউ-চেগী জয়েন্ট এদিটর আর কে তরুঞ্জিৎ সিংহনা ইকায়খুম্নবা মীথুংশিং ওইনা শরুক য়াখি।

পনবা য়াই, ককচীং সুমাক লৈকায়, কৈথেল পরেংদগী সাহিত্য একাদেমি এৱার্দি ক্ষেত্রি বীরনা কৎপা মণিপুরগী মপান্দা খুন্দা-লৈতাদুনা লৈখ্রবা মণিপুরী অইবা-অইবীশিংখক্তদা পীবা ক্ষেত্রি ওংবী নলিনী দেবী নীংশিং মনা ২০২২ ত্রিপুরাগী ওয়েষ্ট দিস্ট্রিক্টকী মনুং চন্না লৈবা আগরতলা-নালগারিয়াদগী খোইস্নাম ওংবী বিরোলাদা মহাক্কী শৈরেং লাইরিক ‘ইমাদা ইবা চিথি’ হায়বসিগীদমক জানুয়ারি ১৫ দা ককচীংদা পাঙথোকখিবা সাহিত্য সেবা ককচীংগী ৫৬শুবা মপোক কুমওন থৌরমদা লান্থোকখিবনি।

সোর্স: পোক্নফম

0 কমেন্ট:

কমেন্ট তৌবিয়ু

আপনার ইমেইল ঠিকানা প্রচার করা হবে না. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করা আছে *

পাউ অতৈসু