Tag: ২য়_কলাম

1 2 3 28 10 / 278 POSTS
রাজকুমার বাবুসানা লৈখিদবগী নিংশিং মীফম পাঙথোকখ্রে

রাজকুমার বাবুসানা লৈখিদবগী নিংশিং মীফম পাঙথোকখ্রে

সিলেট অফিস, ১৮ জুনঃ সিলেট সিটি কর্পোরেশন মনুং চনবা নরসিংটিলা মথক লৈকাইদা (বাগবাড়ী) লৈবা সিলেট লৈপাক পঞ্চায়েতকী মেম্বার অমসুং নহা সোসেল এক্টিভিস্ট বাবু [...]
মণিপুরগী পুৱারীদা শোয়খিবা খরা

মণিপুরগী পুৱারীদা শোয়খিবা খরা

মণিপুরগী পুৱারী হঙ্গৎনা য়েংলুরগা নিংথৌ কয়াগী মতমদা মণিপুর লৈবাক্কী য়াইফনবা তৌরম্বা থবক অমসুং অশোয় অঙাম থোকখিবগী থৌদোক কয়াসু লৈখি। পুম্নমক নত্রবসু খন্ন [...]
মুৎনাইররোইদবা জুন ১৮

মুৎনাইররোইদবা জুন ১৮

মণিপুর য়ৌনা সিজ ফায়ার কোনশিল্লকপা অসিবু য়ানীংদবা উৎতুনা রতন থিয়াম অমদি এম কে বিনোদীনি মীওই অনীসিদা ইন্দিয়া লৈঙাক্না পীরকপা পদ্মশ্রী এৱার্দ হন্দোকখি। ম [...]
ইরাবত ফাউন্দেসন মণিপুরগী সিলভার জুবিলি পাঙথোকখ্রে

ইরাবত ফাউন্দেসন মণিপুরগী সিলভার জুবিলি পাঙথোকখ্রে

ইম্ফাল, জুন ১৬ : হৌখিব চহী ১৯৯৬ কী জুন ১৬তা লৈবাক মীয়াম্না ফাদার অব সোসিয়েল ৱার্কার হায়না হেন্না খঙনবা লৈখিদ্রবা পাবুং থৌনাওজম ইবোয়াইমনা লিংখৎপীরম্বা [...]
কোভিদ-১৯না খ্বাইদগী য়াম্না শিবা ষ্টেট ১০গী মনুংদা মণিপুরসু ১ ওইরে

কোভিদ-১৯না খ্বাইদগী য়াম্না শিবা ষ্টেট ১০গী মনুংদা মণিপুরসু ১ ওইরে

ইম্ফাল, জুন ১৭ঃ কোভিদ-১৯গী সেকেন্দ ওয়েভনা মরম ওইদুনা ইন্দিয়াদা কোভিদ-১৯না খ্বাইদগী য়াম্না শিবা টোপ টেন (১০) ষ্টেটশিংগী মনুংদা মণিপুরসু অমা ওইরে হায়বা [...]
অরাম্বম ওংবী মেমচৌবীগী শৈরেং লাইরিক “থামম্বা অহীং”দা মিৎয়েং অমা 

অরাম্বম ওংবী মেমচৌবীগী শৈরেং লাইরিক “থামম্বা অহীং”দা মিৎয়েং অমা 

লাইরিক্কী মমিংঃ থামম্বা অহীং                                                                                                                          [...]
অল মণিপুর আর্টিষ্ট রিলিফ কম্মিটি শেমখ্রে

অল মণিপুর আর্টিষ্ট রিলিফ কম্মিটি শেমখ্রে

ইম্ফল, জুন ১৫ : কোভিদ-১৯ পেন্ডামিক্না মরম ওইদুনা অৱাবা তারবা মণিপুরগী আর্টিষ্টশিংদা মতেং খরদং পিনবগী পান্দমদা ঙসি খুরাই কেন্দ্রগী এমএলএ এল. সুসিন্দ্রো [...]
বাংলাদেশতা মহৈ লোইশঙশিং জুন ৩০ ফাওবা থিংগদৌর

বাংলাদেশতা মহৈ লোইশঙশিং জুন ৩০ ফাওবা থিংগদৌর

ঢাকা, জুন ১৩: কোভিদ-১৯ লাইচৎনা মরম ওইদুনা বাংলাদেশত মহৈ লোইশংশিং থিংজিন্দুনা লাকখিবা অদু মফম কয়াদা কোভিদ-১৯গী লায়না অসিগী চাং হেনগৎলকপা মরম্না লাক্লিব [...]
মহারাষ্ট্রগী থানেদা মণিপুরী নুপী অমা শিরে

মহারাষ্ট্রগী থানেদা মণিপুরী নুপী অমা শিরে

থানে, জুন ১১ : মহারাষ্ট্রগী থানেদা মশাগী চহি ২৭ শুরবী মণিপুরদগী নুপী অমা অটোরিক্সো অমদা চৎলিংঙৈদা মহাক্কী মোবাইল ফোন মুন্নবা হোৎনরকপদগী মুক্নরকপদা অটো [...]
আওর মৈতৈ খুঙ্গংদা মীনুংশি য়াওদ্রবা মচানা মপা হাৎলম্বগী থৌদোক

আওর মৈতৈ খুঙ্গংদা মীনুংশি য়াওদ্রবা মচানা মপা হাৎলম্বগী থৌদোক

আগরতলা,  জুন ১০ : ত্রিপুরাগী উনকোটি ডিষ্ট্রিক্ট মনুং চনবা কৈলাশহরগী বীরচন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতকী মখাদা লৈবা ‘আওর’ হায়বা মৈতৈ খুঙ্গংদা মচানা মপা হাৎল [...]
1 2 3 28 10 / 278 POSTS