Category: বাংলাদেশ

1 2 3 10 10 / 92 POSTS
সোস্যাল এক্টিভিস্ট মাইবম রাসেলগি অপোকপি ইমা ইমাতন দেবীনা লৈখিদবদা  অৱাবা ফোঙদোকখ্রে

সোস্যাল এক্টিভিস্ট মাইবম রাসেলগি অপোকপি ইমা ইমাতন দেবীনা লৈখিদবদা  অৱাবা ফোঙদোকখ্রে

সিলেট, ২৭ অক্টোবর : মাঙাল'গি ভাইস প্রেসিডেন্ট, সোস্যাল এক্টিভিস্ট মাইবম রাসেল সিংহগি অপোকপি ইমা মাইবম ইমাতন দেবী (৭০) ঙরাং অক্টোবরগি ত [...]
বাংলাদেশকী মিং চৎলবা লাইয়েকপা সাইরেম সুদর্শন সিংহনা লৈখিদবদা মায়কৈ কয়াদগী অৱাবা ফোঙদোক্নরকখি

বাংলাদেশকী মিং চৎলবা লাইয়েকপা সাইরেম সুদর্শন সিংহনা লৈখিদবদা মায়কৈ কয়াদগী অৱাবা ফোঙদোক্নরকখি

সিলেট, ২৩ অক্টোবর : লাইয়েকপা ওজা সাইরেম সুদর্শন সিংহ(৫৯) ঙসি পুং ১২.০০ তাবা মতমদা সিলেট শিবগঞ্জ লৈকাইগী মশাগী য়ুমদা ইখঙ খঙহৌদনা হার্ট অ্যাটেকনা লৈখিদ্ [...]
হিন্দুশিংদা টার্গেট তৌরগা চত্থখিবা এটেক্কী মতাংদা এক্সন লৌখৎনবা খঙহনখ্রে

হিন্দুশিংদা টার্গেট তৌরগা চত্থখিবা এটেক্কী মতাংদা এক্সন লৌখৎনবা খঙহনখ্রে

ঢাকা, অক্টোবর ১৯: বাংলাদেশতা লৈরিবা মাইনোরিটি হিন্দুশিংদা অতম্ননা টার্গেট তৌদুনা এটেক চত্থখিবগী থৌওং অদুবু লৈবাক অদুগী প্রাইম মিনিষ্টার শেখ হাসিনানা [...]
হিন্দু লাইশঙদা এটেক চত্থখিবগী থৌওং য়ানিংদবা ফোঙদোরক্লি

হিন্দু লাইশঙদা এটেক চত্থখিবগী থৌওং য়ানিংদবা ফোঙদোরক্লি

ওয়াশিংটন, অক্টোবর ১৯ : বাংলাদেশতা মাইনোরিটি কমিউনিটি ওইনা লৈরিবা হিন্দুশিংদা টার্গেট তৌরগা হন্দক পাঙথোকখিবা হিন্দুগী অচৌবা কুহ্মৈশিংগী মনুংদা অমা ওইরি [...]
বামছাস’না মহৈরোয়শিংদা স্কলারশীপ (বৃত্তি) পিবগী থৌরম পাংথোকখ্রে

বামছাস’না মহৈরোয়শিংদা স্কলারশীপ (বৃত্তি) পিবগী থৌরম পাংথোকখ্রে

সিলেট, ৯ অক্টোবর : বাংলাদেশতা মহৈরোয় শিংগী খ্বাইদগী অরিবা লুপ ‘বাংলাদেশ মণিপুর ছাত্র সমিতি’- বা ম ছা স’না শিল্লাংদুনা চহীগী ওইনা প্রাইমারী অমসুং জুনিয় [...]
অহানবা বিপুল সিংহ নিংশিং ফুটবল টূর্ণামেন্ট ২০২১ পাংথোকখ্রে, লামাবাজার সেভেননা চেম্পিয়ন ওইখ্রে

অহানবা বিপুল সিংহ নিংশিং ফুটবল টূর্ণামেন্ট ২০২১ পাংথোকখ্রে, লামাবাজার সেভেননা চেম্পিয়ন ওইখ্রে

সিলেট, ৮ অক্টোবর : লামাবাজার (লৈচোম্বম ) লৈকাইগী এল. ব্রজেন সিংহ অমসুং শেফালী দেবী গী মচানুপা অহল বিপুল সিংহ শান্নবদা মথৱায় য়াওরম্বা নহা অমনি। মহাক ক্ [...]
বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদকী ৪৬ শুবা মপোক কুমওন পাঙথোকখ্রে; লোয়ননা ওজারেন ইকাইখুম্নখি

বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদকী ৪৬ শুবা মপোক কুমওন পাঙথোকখ্রে; লোয়ননা ওজারেন ইকাইখুম্নখি

সিলেট, ২৪ সেপ্টেম্বর: ঙশি ইরাই নুমিৎ সিলেটকী মহারাজ গাম্ভীর সিংহগী খুভম লৈরবা কোনুং লৈকাইগী মন্ডপতা বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ (বামসাস) কী ৪৬ শুবা [...]
বাংলাদেশতা থা মরি মখাদা খ্বাইদগী চাং লিক্না লৈখিদবা ২৬, পোজিটিব ওইবগী চাং চাদা ৪.৬৮

বাংলাদেশতা থা মরি মখাদা খ্বাইদগী চাং লিক্না লৈখিদবা ২৬, পোজিটিব ওইবগী চাং চাদা ৪.৬৮

সিলেট, আগস্ট ২১: বাংলাদেশতা কোরোনা লায়না তপ্না তপ্না হন্থরক্লে, ঙরাং থা মরি মখাদা লৈবাক অসিদা কোভিদ-১৯ লাইচৎনা মরম ওইদুনা পুং ২৪ দা খ্বাইদগী চাং নেম্ন [...]
বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ (বামসাস)না অৱাবা ফোঙদোকরক্লি

বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ (বামসাস)না অৱাবা ফোঙদোকরক্লি

ইম্ফাল, সেপ্টেম্বর ১৪ : মণিপুরী সাহিত্যগী অতিয়াদা মতিক মঙাল চাওরবা থৱানমিচাক্কুম ঙান্থোইরম্বা শক্নাইরবা অইবা রঘু লৈশাংথেম থা অসিগী ১১ দা ইখঙ খঙহৌদনা ল [...]
বাংলাদেশতা ` মণিপুরী লোনগী নুমিৎ ২০২১’ ভার্চুয়ালদা ওইনা পাংথোকখ্রে

বাংলাদেশতা ` মণিপুরী লোনগী নুমিৎ ২০২১’ ভার্চুয়ালদা ওইনা পাংথোকখ্রে

সিলেট, আগষ্ট ২১ : ঙরাং ২০ আগস্ট, মণিপুরী লোনগী নুমিৎকা মরী লৈননা বাংলাদেশকী মণিপুরী ভাষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা-না শীন্দুনা ভার্চুয়াল নৈন-মীফম অমসুং শ [...]
1 2 3 10 10 / 92 POSTS