Category: স্বাস্থ্য

1 2 3 4 10 / 39 POSTS
চহী ২দগী ১৮ ফাওবগী অঙাংশিংদা কোভেক্সিন কাপ্পগী অয়াবা পীখ্রে

চহী ২দগী ১৮ ফাওবগী অঙাংশিংদা কোভেক্সিন কাপ্পগী অয়াবা পীখ্রে

নিউ দিল্লী, অক্টোবর ১২ : কোভিদ-১৯গী সাবজেক্ট এক্সপার্ট কমিটি (এস ই সী) না ভারত বায়োটেককী কোভেক্সিন চহী ২-১৮ গ্রুপকী অঙাংশিংদা ইমার্জেন্সিদা শীজিন্নবগী [...]
ম্যালেরিয়া ভেক্সিন `ডব্লিউএইচও’না এপ্রুভ তৌখ্রে

ম্যালেরিয়া ভেক্সিন `ডব্লিউএইচও’না এপ্রুভ তৌখ্রে

জেনেভা, অক্টোবর ০৬ : পুৱারীগী মরু ওইবা থৌদোকশিংগী মনুং চল্লগদবা খোঙথাং অমদা মালেমদা অহানবা ওইনা পুথোকপা ম্যালেরিয়া লায়না থিংবা ঙমগদবা ভেক্সিন য়ুমশকৈশা [...]
মণিপুরদা পুং ২৪দা চাদা ৫.৮ গী চাংদা পোজিটিব ওইখি

মণিপুরদা পুং ২৪দা চাদা ৫.৮ গী চাংদা পোজিটিব ওইখি

ইম্ফাল, সেপ্টেম্বর ১৮ : মণিপুরদা হৌখিবা পুং ২৪ দা কোবিদ পোজিটিব ওইবগী চাং চাদা ৫.৮ ওইরগা কোবিদতগী ফগৎখিবগী চাং চাদা ৯৬.৬১ ওইখি অদুগা মীওই ১৪০না পোজিটি [...]
মণিপুরদা কোভিদনা শিখিদবা নুমিৎ অমা থেংনখ্রে, হৌখিবা পুং ২৪ দা ২৮২ পোজিটিব, ২৯৪ ফগৎখি

মণিপুরদা কোভিদনা শিখিদবা নুমিৎ অমা থেংনখ্রে, হৌখিবা পুং ২৪ দা ২৮২ পোজিটিব, ২৯৪ ফগৎখি

ইম্ফাল, সেপ্টেম্বর ৭ : হৌখিবা পূং ২৪দা তোঙান-তোঙানবা মফমশিংদা মী ৩,৫৩৯ কোভিদ-১৯ টেস্ত তৌবদা ২৮২ পোজিটিব ওইখবগা লোয়ননা ষ্টেট অসিদা কোভিদ-১৯ পোজিটিব ওইব [...]
সিলেটতা অনৌবা রেকোর্ড ওইনা ঙশি কভিদ-১৯না মরম ওইদুনা মীওই ২২ লৈখিদ্রে

সিলেটতা অনৌবা রেকোর্ড ওইনা ঙশি কভিদ-১৯না মরম ওইদুনা মীওই ২২ লৈখিদ্রে

সিলেট অফিস, আগস্ট ১১ : হান্নগি রেকোর্ড পুম্নমক থুগায়দুনা তমথিরবা করোনা ভাইরাস লায়না অসিনা মরম ওইদুনা সিলেট ডিভিশনদা পুং ২৪ মনুংদা মীওই ২২ লৈখিদ্রে, লো [...]
সার্স-কোভি-টু য়াওনা কোরোনাভাইরাস মখল কয়া হাত্তোকপা ঙম্বা মীওইবগী এন্টিবোডিশিং থেংনরে

সার্স-কোভি-টু য়াওনা কোরোনাভাইরাস মখল কয়া হাত্তোকপা ঙম্বা মীওইবগী এন্টিবোডিশিং থেংনরে

নিউ ইয়র্ক, আগস্ট ৮ : কোরোনাভাইরাস মখল কয়া হাত্তোকপা ঙম্বা মীওইবগী হকচাংদা য়াওবা এন্টিবোডিশিং সাইন্টিস্টশিংনা থেংনখ্রে। মসিনা কেরোনা ভাইরাস মখল কয়া ঙ [...]
মণিপুরদা কোভিদকী চাং হন্থরে, পুং ২৪ দা ৪৬৭ মীওই পোজিটিব ওইখি, ৭ লৈখিদে

মণিপুরদা কোভিদকী চাং হন্থরে, পুং ২৪ দা ৪৬৭ মীওই পোজিটিব ওইখি, ৭ লৈখিদে

ইম্ফাল, আগষ্ট ০৯ : হৌখিবা পুং ২৪ অসিদা মীওই ৩০০৫ কোভিদ-১৯ টেষ্ট তৌবদা মীওই ৪৬৭ নৌনা পোজিটিভ ওইবগা লোয়ননা লাইচৎ অসিনা মরম ওইদুনা মীওই ৭ লৈখিদ্রে। ঙসি [...]
বাংলাদেশতা কোভিদ-১৯ লাইচৎনা মরম ওইদুনা মীওই ২৬৪ লৈখিদ্রে, পোজিটিব ১২,৭৪৪ থেংনখ্রে

বাংলাদেশতা কোভিদ-১৯ লাইচৎনা মরম ওইদুনা মীওই ২৬৪ লৈখিদ্রে, পোজিটিব ১২,৭৪৪ থেংনখ্রে

ঢাকা, আগস্ট ০৫: লৈবাক অসিদা কোভিদ-১৯ লাইচৎনা মরম ওইদুনা পুং ২৪ দা খ্বাইদগী চাং ৱাংনা অনৌবা রেকর্ড অমা ওইনা ২৬৪ মীওই লৈখিদ্রে। নুমিৎ অসিগা থারগা লৈখিদ্ [...]
সিলেট ডিভিশনদা অনৌবা রেকোর্ড ওইনা মীওই ২০ লৈখ্রিদে

সিলেট ডিভিশনদা অনৌবা রেকোর্ড ওইনা মীওই ২০ লৈখ্রিদে

সিলেট অফিস, আগস্ট ০৪ : তমথিরবা করোনাভাইরাস লায়না অসিনা মরম ওইদুনা লৈবাক থুংনা অমসুং সিলেট ডিভিশনদা পুং ২৪ মনুংদা মীওই ২০ লৈখিদ্রে, লোয়ননা ৭১৫ মীওইনা প [...]
মণিপুরদা অপূনবা পোজিটিব ১,০০,৬২৫, শিখিবা ১৫৯২ শুরে

মণিপুরদা অপূনবা পোজিটিব ১,০০,৬২৫, শিখিবা ১৫৯২ শুরে

ইম্ফাল, আগষ্ট ০৩ : কোভিদ-১৯ কমন কন্ট্রোল রুমগী রিপোর্ট মতুংইন্না ঙরাং থেংনখিবা অনৌবা পোজিটিব কেস মশীং ৫৪১ অদুদগী ঙসি থেংনখিবা অনৌবা পোজিটিভ কেসশিংগী ম [...]
1 2 3 4 10 / 39 POSTS