Category: সংস্থানগি পাও

1 2 3 7 10 / 68 POSTS
শৈদাংবা মীনা ‘ওক্তবীগী মচা’ হায়রগা করম্না তুমিন্না লৈগনি

শৈদাংবা মীনা ‘ওক্তবীগী মচা’ হায়রগা করম্না তুমিন্না লৈগনি

ইম্ফাল, জুলাই ২৬ : মণিপুরদা শৈদাংদুনা লৈবা মীওই খরনা ঐখোয়বু ‘ওক্তবীগী মচা’ হায়রগা করম্না তুমিন্না লৈগনি হায়না ফেডারেশন অব হাওমীগী চেরোল অমনা হংলক্লি। [...]
প্রোফেসর সদানন্দনা লৈখিদবদা অৱাবা ফোংদোকখ্রে

প্রোফেসর সদানন্দনা লৈখিদবদা অৱাবা ফোংদোকখ্রে

ইম্ফাল, জুলাই ২৬ : অল ইন্দিয়া পিছ এন্ড সোলিদারিটি অর্গানাইজেশন (এপসো) গী শিংজমৈ চিংঙা মথক্তা লৈবা অফিসতা এপসো অমদি সিনিয়র সিটিজেন মণিপুরগী অপুনবা মিফম [...]
ইম্ফালদা ট্রেন য়ৌরকত্রিঙৈদা মীতৈ/মৈতৈগী এস টি ষ্টেটস পীগদবনি

ইম্ফালদা ট্রেন য়ৌরকত্রিঙৈদা মীতৈ/মৈতৈগী এস টি ষ্টেটস পীগদবনি

ইম্ফাল, জুলাই ২৩ : চাওখৎলে হায়রগা য়েলহৌমী মীতৈ/মৈতৈনা মুৎখ্রগদি চাওখৎপগী ৱাহন্থোক, কান্নবা করিনো হায়না হংলদুনা ইম্ফালদা ট্রেন য়ৌশিল্লকত্রিঙৈ মমাঙদা মণ [...]
ডাঃ ৱাই প্রেমচন্দ্রদা ইন্দিয়ান আইকোন এৱার্দ ২০২১ পীরক্লে

ডাঃ ৱাই প্রেমচন্দ্রদা ইন্দিয়ান আইকোন এৱার্দ ২০২১ পীরক্লে

ইম্ফাল, জুলাই ১৮ : ব্লাইন্দৱিঙ্কনা তোঙান তোঙানবা কেটাগরিদা লৈবাক অসিগী থোইদোক হেন্দোক্লবা মীশিংদা পীবা ইন্দিয়ান আইকোন এৱার্দ ২০২১ অসি মণিপুরগী ওইনা [...]
নিংথৌনা পিরম্বা য়ুম্নাক শাগৈশিং মীতৈ পাঙল ইচিল ইনাওশিংনা য়াম্না চেকশিন্ন ঙাক শেন্দুনা থমহন্নিংইঃ নিংথৌ সনাজাওবা

নিংথৌনা পিরম্বা য়ুম্নাক শাগৈশিং মীতৈ পাঙল ইচিল ইনাওশিংনা য়াম্না চেকশিন্ন ঙাক শেন্দুনা থমহন্নিংইঃ নিংথৌ সনাজাওবা

ইম্ফাল, জুলাই ১৮ঃ মীতৈ পাঙল ঈগী খোঙ্গুল লিবা ফাউন্ডেসন কম্মিটিনা শিন্দুনা সান কোনুংদা নিংথৌ সনাজাওবা লৈশেম্বগা পুকমেন পাউমেন্নবগী অচম্বা থৌরম অমা ঙরাং [...]
রাজ্যেশ্বরপুরদা ‘সাহিত্য কীর্তন’

রাজ্যেশ্বরপুরদা ‘সাহিত্য কীর্তন’

আগরতলা, ১৫ জুলাই : মণিপুরগী কবি শ্রী বীরৈনগী ‘কবি কীর্তন’ মতৌগুম্না হাইলাকান্দি রাজ্যেশ্বরপুরদা শৈরেং, ৱারীমচা, ৱারেং পাথোকপগী সাহিত্য কীর্তন থৌরম পাঙ [...]
ওল মণিপুর নিউজপেপারস এন্ড ইলেক্ট্রোনিক মীডিয়া এমপ্লোয়ীজ এসোসিয়েসনগী থৌ পুবশিং খনখ্রে

ওল মণিপুর নিউজপেপারস এন্ড ইলেক্ট্রোনিক মীডিয়া এমপ্লোয়ীজ এসোসিয়েসনগী থৌ পুবশিং খনখ্রে

ইম্ফাল, জুলাই ১১ : ওল মনিপুর নিউজপেপারস এন্ড ইলেক্ট্রোনিক মীডিয়া এমপ্লোয়ীজ এসোসিয়েসন(এমনেমিয়া)গী চৎলিবা কুমজা ২০২১ দগী ২০২৪ ফাওবগী ওইনা থৌ পুগদবশিং খন [...]
অৱাং কৌব্রু, অশূপ্পা চীংশাংদা কনাগুম্বা কাঙলূপ, ফূরুপ অমত্তনা মপূ শাবা য়ারোই: ইপসা

অৱাং কৌব্রু, অশূপ্পা চীংশাংদা কনাগুম্বা কাঙলূপ, ফূরুপ অমত্তনা মপূ শাবা য়ারোই: ইপসা

ইম্ফাল, জুলাই ১০ : অৱাং কৌব্রু অশূপ্পা চীংশাংদা কনাগুম্বা কাঙলূপ, ফূরুপ অমত্তনা মপূ শাবগী ৱাফম অমদি থবক তৌরোইদবনি। কৌব্রু চীংবু ঙাক শেনবা অমদি শেমগৎ শ [...]
‘কৈদৌবগী কিদোইনো’ শুমাং কুম্মৈগী ফুল রিহার্সেল উৎখ্রে

‘কৈদৌবগী কিদোইনো’ শুমাং কুম্মৈগী ফুল রিহার্সেল উৎখ্রে

ইম্ফাল, জুলাই ০৪ : মীয়ামদা কোভিদ-১৯গী এৱার্নেস পিবা ‘কৈদৌবগী কীদোইনো’ হায়না মীংথোনবা শুমাং কুম্মৈগী ফুল ড্রেস রিহার্সেল ঙরাং কোনুং মমাংদা লৈবা ইবোয়াইব [...]
জয়শ্রি উশমদা আর কে সনাতোম্বা জার্নেলিষ্ট এৱার্দ ২০২১ খুৎশিন্নখ্রে

জয়শ্রি উশমদা আর কে সনাতোম্বা জার্নেলিষ্ট এৱার্দ ২০২১ খুৎশিন্নখ্রে

ইম্ফাল, জুন ৩০ : কংলা লানপুং পাউচেগী এডিটর ওইরম্বা লৈখিদ্রবা আর কে সনাতোম্বগী মিংদা পীবা আর কে সনাতোম্বা জার্নেলিষ্ট এৱার্দ ২০২১ ইম্পেক্ট নিউজকী এসোসি [...]
1 2 3 7 10 / 68 POSTS