Category: সংস্থানগি পাও

1 2 3 4 10 / 31 POSTS
বাংলাদেশতা ইন্টারনেশন্যাল মাডার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে পালন তৌবগী পাউ

বাংলাদেশতা ইন্টারনেশন্যাল মাডার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে পালন তৌবগী পাউ

ইন্টারনেশন্যাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে দা বিশগাঁও মণিপুরী স্কুলগী প্রভাত ফেরী সিলেট ওফিসঃ ঙরাং ফেব্রুয়ারি ২১, ইন্টারনেশন্যাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে পাংথোক [...]
ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে দা শহীদ মিনারদা বামসাস-কী হৈকৎ লৈকৎ

ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে দা শহীদ মিনারদা বামসাস-কী হৈকৎ লৈকৎ

‘একুশে ফেব্রুয়ারী’গী লোনগী দমক্তা কত্থোকপা অমদি নুংগী ৱাখল্লোন অসিনা মণিপুরীগুম্বা মশিং লিকপা জাতি কয়াগী লোনবু শৌগৎপদা তোঙানবা ইনোৎ অমা হাপ্পিরি’ সিল [...]
ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ ডে দা একডো-গী নৈনা মীফম

ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ ডে দা একডো-গী নৈনা মীফম

সিলেট ওফিসঃ ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ ডে ২১শে ফেব্রুয়ারিগা মরি লৈননা এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন একডোগী মায়কৈদগী নৈনা মীফম অমসুং এড [...]
জিরিবামদসু মালেমগী মমা লোনগী নুমিৎ পাঙথোকখ্রে

জিরিবামদসু মালেমগী মমা লোনগী নুমিৎ পাঙথোকখ্রে

মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ, জিরিবামনা শীনদুনা ঙসি ‘মালেমগী মমা লোনগী নুমিৎ’ কী থৌরম পরিষদ অসিগী প্রেসিডেন্ট সম্বান্দুরাম খোগেন্দ্র সিংহগী শঙ্গাইদা কবি সম্ম [...]
চয়োলসিদা ত্রিপুরাদগী ফংবা পাও খরা

চয়োলসিদা ত্রিপুরাদগী ফংবা পাও খরা

ত্রিপুরাদা মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল ডিমান্ড  মিরর ওনলাইন ডেস্ক:  মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল অমা লৈহনবগী ডিমান্ড তৌদুনা ফেব্রুয়ারি ১৪, রাধানগরদা মণিপুরী [...]
বরাক মিউজিয়াম এন্ড লাইব্রেরী কাছাড়গী তরেৎশুবা মপোক কুমওন পাঙথোকখ্রে

বরাক মিউজিয়াম এন্ড লাইব্রেরী কাছাড়গী তরেৎশুবা মপোক কুমওন পাঙথোকখ্রে

মিরর ওনলাইন ডেস্কঃ বরাক মিউজিয়াম এন্ড লাইব্রেরীনা থা খরগী মনুংদা খুমাং চাওশিন্দুনা চঙশিল্লকপা উবদা থাগৎতবা ঙমদে হায়না আসাম বিধানসভাগী ডিপুটি স্পীকার অ [...]
শক্নাইরবা মণিপুরগী অইবা ক্ষেত্রি বীর ওকখ্রে

শক্নাইরবা মণিপুরগী অইবা ক্ষেত্রি বীর ওকখ্রে

মিরর ওনলাইন ডেস্কঃ  মণিপুরগী শক্নাইরবা অইবা সাহিত্য একাডেমি এৱার্ডি অমদি মণিপুর স্টেট এৱার্ড ফোর লিটরেচরসু ফংখ্রবা ক্ষেত্রি বীর সিংহবু মণিপুরী সাহিত্য [...]
আসাম লৈঙাক্না রাজ্যগী অইবা অইবীশিংবু য়োকখৎপগী পান্দমদা শেলগী তেংবাং

আসাম লৈঙাক্না রাজ্যগী অইবা অইবীশিংবু য়োকখৎপগী পান্দমদা শেলগী তেংবাং

মিরর ওনলাইন ডেস্কঃ আসামদা লৈবা তোঙান তোঙানবা লোলগী অইবা অমসুং অইবীশিংবু য়োকখৎনবগী পান্দমদা সরকারনা শেলগী তেংবাং পীবা খনগৎপদা মণিপুরী অইবা তরুকসু য়াওখ্ [...]
‘নহারোল সাহিত্য প্রেমি সমিতি, ইম্ফাল’ না ২০২০গী পীগদবা এৱার্ডশিং লাওথোকখ্রে

‘নহারোল সাহিত্য প্রেমি সমিতি, ইম্ফাল’ না ২০২০গী পীগদবা এৱার্ডশিং লাওথোকখ্রে

ইম্ফাল, জানুয়ারি ০৫: ঙসি নহারোল সাহিত্য প্রেমি সমিতি, ইম্ফাল'গী মায়কৈদগী থাদোরকপা চেরোল অমদা জেনরেল সেক্রেটরি এ. সি. নেত্রজিৎনা খংহনলকখি, ফেব্রুয়ারী ০ [...]
প্রগতি লেখক সংঘ সিলেটকী ৪রি শুবা জেলা সম্মেলন

প্রগতি লেখক সংঘ সিলেটকী ৪রি শুবা জেলা সম্মেলন

সিলেট অফিস। ঙসি প্রগতি লেখক সংঘ, সিলেটকী ৪রি শুবা জেলা সম্মেলন পাংথোকখ্রে। প্রগতি লেখক সংঘ, সিলেটকী সভাপতি কবি এ কে শেরামনা থৌরম মপু ওইনা পাংথোকপা থৌর [...]
1 2 3 4 10 / 31 POSTS