Category: সংস্থানগি পাও

1 2 3 5 10 / 49 POSTS
কেশো সিংহ ইরেংবনা লৈখিদবদা অৱাবা ফোঙদোরক্লি

কেশো সিংহ ইরেংবনা লৈখিদবদা অৱাবা ফোঙদোরক্লি

লমদম অসিগী শক্নাইরবা অইবা অমা ওইবতা নত্তনা ওল ইন্ডিয়া রেডিও, ইম্ফালগী ঈশৈ ময়েক ইবা অমসু ওইরিবা কেশো সিংহ ইরেংবনা ঙসি মশাগী অনাবা অমনা জেনিমস হোস্পিটাল [...]
প্রিন্ট অমদি ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়াগী অখন্নবা মীৎয়েং চঙবিয়ুঃ য়ু এফ এম

প্রিন্ট অমদি ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়াগী অখন্নবা মীৎয়েং চঙবিয়ুঃ য়ু এফ এম

ইম্ফাল। ৩০লক শুবা ৱার্ল্ড প্রেস ফ্রিদমগী নুমীৎনা লাকপদা মালেমদা লৈরিবা অমদি লৈখিদ্রবা প্রিন্ট অমদি ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়াগী মীওইশিংদা ইকায়খুম্নবা উৎপগা ল [...]
হৈস্নাম বসন্তকুমার এৱার্ড ২০২১ লমাবন বীরমনিদা পীরগনি

হৈস্নাম বসন্তকুমার এৱার্ড ২০২১ লমাবন বীরমনিদা পীরগনি

চহী খুদিংগী এপ্রিল ২৩ বু ৱার্ল্ড বুক ডে হায়না য়ুনেস্কোনা লাউথোকখিবগা লোয়ননা সাহিত্য থৌপাং লুপ (সাথৌলুপ) না লাক্লিবা এপ্রিল ২৩গী নুংথিল পুং ১.৩০ তাবদা [...]
আসামদা মণিপুরী খৃষ্টিয়ান হৌরকপগী মতাংদা সেমিনার পাঙথোকখ্রে

আসামদা মণিপুরী খৃষ্টিয়ান হৌরকপগী মতাংদা সেমিনার পাঙথোকখ্রে

ঙরাং (১৪ এপ্রিল) ওল আসাম মণিপুর খৃষ্টিয়ান এসোসিয়েসন, অহানবা ওইনা আসামদা মণিপুরী খৃষ্টিয়ান হৌরকপা অমসুং চাওখৎলকপগী মতাংদা নোংমগী ওইবা সেমিনার অমা কাছাড় [...]
‘সংকীর্ত্তনগী হৌরকফম অমসুং মশক’ হায়বসিদা সেমিনার পাঙথোকখ্রে

‘সংকীর্ত্তনগী হৌরকফম অমসুং মশক’ হায়বসিদা সেমিনার পাঙথোকখ্রে

নহারোল সাহিত্য প্রেমী সমিতি ইম্ফালদা শীন্দুনা ‘মণিপুরী সংকীর্ত্তনগী হৌরকফম অমসুং মশক’ হায়বা হিরম অসিদা সেমিনার অমা ঙসি শ্রীশ্রী রামজি প্রভু মান্ডপ, ৱা [...]
মণিপুরী সঙ্কীর্তনগী হৌরকফম অমদি মশক হায়বসিদা সেমিনার পাঙথোক্কনি

মণিপুরী সঙ্কীর্তনগী হৌরকফম অমদি মশক হায়বসিদা সেমিনার পাঙথোক্কনি

নহারোল সাহিত্য প্রেমী সমিতি, ইম্ফালনা চহি ৬০ শুরকপগী চহি ১ চুপ্না চত্থরকপা থৌরমগী মনুং চন্না লাক্লিবা এপ্রিল ১১ দা মণিপুরী সঙ্কীর্তনগী হৌরকফম অমদি মশক [...]
মণিপুরী ৱারী লীবা ফেস্টিভেল পাঙথোকখ্রে

মণিপুরী ৱারী লীবা ফেস্টিভেল পাঙথোকখ্রে

নুমিৎ মঙানি চুপ্না কাছাড় বীনাকান্দিদা ৱারী লীবা ফেস্টিভেল লোইশিনখ্রে। মণিপুরী ৱারী লীবা এসোসিয়েশন, আসাম লক্ষীপুরনা শীন্দুনা পাঙথোকপা পুখ্রম্বম সানাবা [...]
ত্রিপুরাদা কোভিডকী অনীশুবা ওয়েবতা মণিপুরী সাহিত্য পরিষদকী মীফম

ত্রিপুরাদা কোভিডকী অনীশুবা ওয়েবতা মণিপুরী সাহিত্য পরিষদকী মীফম

কোভিদ ১৯গী অনীশুবা ওয়েব অসি ভারতকী ওইনদি য়াম্না শাথিবা হায়বদু ওইরক্লি। নোংমা-নোংমগী এক্টিভ মশীং হেনগৎলক্লি। লাইচৎসিনা ভারত্তা নোংমদা মীওই লাখ অমা হেন্ [...]
রাইটার্স ফোরাম বাঁশকান্দিগী চহীগী মীফমদা তাহির সাজবমদা ‘কবি খৈরুদ্দিন চৌধুরী সাহিত্য মনা’ লানথোকখ্রে

রাইটার্স ফোরাম বাঁশকান্দিগী চহীগী মীফমদা তাহির সাজবমদা ‘কবি খৈরুদ্দিন চৌধুরী সাহিত্য মনা’ লানথোকখ্রে

সিলচর, মার্চ ২১: নহারোল রাইটার্স ফোরাম, বাঁশকান্দি, আসামগী ১৩ শুবা চহীগী মীফমদা য়াম্না চীংলেম্বা মওংদা এফ. এ ডিগ্রি কলেজ, বাশকান্দিদা পাঙথোকখ্রে। থৌর [...]
মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ, ত্রিপুরানা লাওথোকখ্রবা এৱার্ডশিং এপ্রিল ২২ দা লান্থোক্কনি

মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ, ত্রিপুরানা লাওথোকখ্রবা এৱার্ডশিং এপ্রিল ২২ দা লান্থোক্কনি

আগরতলা, মার্চ ১৮ : মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ, ত্রিপুরানা চহী খুদিংগী পীবা হন্দক চহীগী ওইনা মনা মথুমশিংগী মিং লাওথোক্লে। মথং থা এপ্রিলগী ২১ অমসুং ২২ নুমিৎ [...]
1 2 3 5 10 / 49 POSTS