Category: লাইরিক লাইসু

মণিপুরগী লাইরিক হৈবা খুদিংমক মীতৈ ময়েক তমগদবনি

মণিপুরগী লাইরিক হৈবা খুদিংমক মীতৈ ময়েক তমগদবনি

ইম্ফাল, অক্টোবর ১০ : মীতৈ ময়েক রিসার্চ সেন্টার (এম এম আর সী) গী থৌমীশিংবু মণিপুর লেঙ্গুয়েজ ডিপার্টমেন্ট ওইনা এপ্রুভ তৌগদবনি, কম্পিটেন্ট অথোরিটিগী নোলে [...]
মণিপুরগী কমিউনিটিশিংগী হিস্ত্রি, কালচার অমসুং ট্রেডিশন্দা য়ূম্ফম ওইবা লাইরিক অমা তমহনবীয়ু

মণিপুরগী কমিউনিটিশিংগী হিস্ত্রি, কালচার অমসুং ট্রেডিশন্দা য়ূম্ফম ওইবা লাইরিক অমা তমহনবীয়ু

ইম্ফাল, জুন ২৪ঃ ষ্টেট অসিদা লৈরিবা তোঙান তোঙানবা কমিউনিটিশিংগী হিস্ত্রি, কালচার অমসুং ট্রেডিশন্দা য়ুম্ফম ওইবা তোঙানবা লাইরিক অমা ক্লাস এইটতগী টেন ফাওব [...]
সনাতোন হামোমগী ‘থম্মোয়নুংগী মণিপুর’ পারুবদা

সনাতোন হামোমগী ‘থম্মোয়নুংগী মণিপুর’ পারুবদা

মীরমদা লৈরগসু ঐগীসু সনালৈবাক মণিপুর লৈ খঞ্জদুনা মঙ মঙজবনি। অদুবু চেত্তবা মঙ ঙাক্তা ওইখিবনা ইমা মণিপুরসি য়েংলুবা চৎপা শুকঙম ঙমখিদে। হন্দক্তি মতমচানা [...]
4 / 4 POSTS