Category: ভারত

1 2 3 24 10 / 236 POSTS
মিরাবাই চনু এডিশনেল এসপি (স্পোর্টস) হাপ্লগনি : সিএম

মিরাবাই চনু এডিশনেল এসপি (স্পোর্টস) হাপ্লগনি : সিএম

ইম্ফাল, জুলাই ২৬ : হৌজিক জাপানগী টোকিওদা চত্থরিবা ৩২ শুবা অলিম্পিক গেমসতা ওয়েটলিফটিং মশান্নগী নুপীগী কেজি ৪৯ কেটাগরিদা সিলভার মেডেল লৌখিবী ইন্দিয়াগী ম [...]
শৈদাংবা মীনা ‘ওক্তবীগী মচা’ হায়রগা করম্না তুমিন্না লৈগনি

শৈদাংবা মীনা ‘ওক্তবীগী মচা’ হায়রগা করম্না তুমিন্না লৈগনি

ইম্ফাল, জুলাই ২৬ : মণিপুরদা শৈদাংদুনা লৈবা মীওই খরনা ঐখোয়বু ‘ওক্তবীগী মচা’ হায়রগা করম্না তুমিন্না লৈগনি হায়না ফেডারেশন অব হাওমীগী চেরোল অমনা হংলক্লি। [...]
প্রোফেসর সদানন্দনা লৈখিদবদা অৱাবা ফোংদোকখ্রে

প্রোফেসর সদানন্দনা লৈখিদবদা অৱাবা ফোংদোকখ্রে

ইম্ফাল, জুলাই ২৬ : অল ইন্দিয়া পিছ এন্ড সোলিদারিটি অর্গানাইজেশন (এপসো) গী শিংজমৈ চিংঙা মথক্তা লৈবা অফিসতা এপসো অমদি সিনিয়র সিটিজেন মণিপুরগী অপুনবা মিফম [...]
ফিল্ম ডিরেক্টর চান হৈস্নামনা লৈখিদবদা অৱাবা ফোঙদোরক্লি

ফিল্ম ডিরেক্টর চান হৈস্নামনা লৈখিদবদা অৱাবা ফোঙদোরক্লি

ইম্ফাল, জুলাই ২৬ : মণিপুরী ফিল্মগী শক্নাইরবা প্রডিউসার, ডিরেক্টর চান হৈস্নামনা মনুং মতম চাদনা খঙহৌদনা লৈখিদবদা সিনে ডিরেক্টর গিল্ড মণিপুরনা অৱাবা ফোঙদ [...]
চাইনাগী জিহুই হৌ এন্টি ডোপিং টেষ্ট মায়োক্নগদৌরি, মিরাবাই গোল্ড মেডেল ফংলবা য়াই

চাইনাগী জিহুই হৌ এন্টি ডোপিং টেষ্ট মায়োক্নগদৌরি, মিরাবাই গোল্ড মেডেল ফংলবা য়াই

ইম্ফাল, জুলাই ২৬ : টোকিও অলিম্পিক্কি নিনিচনবা নুমিৎকি কেজি ৪৯গী নুপীগী ওয়েটলিফটিং মশান্নদা গোল্ড মেডেল লৌখিবী চাইনাগী ওয়েটলিফটার জিহুই হৌ এন্টি ডোপিং [...]
মায়থীরবসু নুংঙাইতবা লৈতে, তুংদা ফজনা হোৎনগে: সুশিলা

মায়থীরবসু নুংঙাইতবা লৈতে, তুংদা ফজনা হোৎনগে: সুশিলা

ইম্ফাল, জুলাই ২৪ : ইন্দিয়াগী মহুৎ শিন্দুনা টোকিও অলিম্পিক্সতা শরুক য়ারিবা মণিপুরগী জুদোকা লিকমাবম সুশিলা দেবীনা ঙন্তানা মায়থীহৌদুনা লৈহৌরবসু মহাক্না ক [...]
বোক্সার মেরিকোম: রাউন্দ অব ১৬ চংখ্রে

বোক্সার মেরিকোম: রাউন্দ অব ১৬ চংখ্রে

ইম্ফাল, জুলাই ২৫ : জাপান্না য়ুম্বু ওইদুনা পাঙথোক্লিবা ৩২ শুবা টোকিও অলিম্পিক্সকি ঙসি হুমনি চনবা নুমীৎকি নুপীগি বোক্সিং মশান্নগী কেজি ৫১ কাংলুপতা মেরিক [...]
টোকিও অলিম্পিক্সতা মেডেল লৌনবগী পান্দম ফংনবা ঐনা কয়া অমা কত্থোকখিঃ মিরাবাই

টোকিও অলিম্পিক্সতা মেডেল লৌনবগী পান্দম ফংনবা ঐনা কয়া অমা কত্থোকখিঃ মিরাবাই

ইম্ফাল, জুলাই ২৪ : সাইখোম মিরাবাই চনুনা ঙসি মহাক্না টোকিও অলিম্পিক্সকী ওয়েটলিফটিংগী নুপীগি কেজি ৪৯গী ইভেন্ততা সিলভার মেডেল লৌদুনা চহী কুন হেন্না ওয়েটল [...]
মথংগী অলিম্পিক্সতা গোল্ড ফংনবা হোৎনহনখিগনি: অপোকপা-অপোকপী

মথংগী অলিম্পিক্সতা গোল্ড ফংনবা হোৎনহনখিগনি: অপোকপা-অপোকপী

ইম্ফল, ২৪ জুলাই : টোকিওদা পাঙথোক্লিবা ৩২রক শুবা সামার অলিম্পিক গেমসকী ওয়েটলিফটিং মশাননদা সাইখোম মিরাবাইনা সিলভার মেডেল ফংলকখিবদা মণিপুরগী মীয়াম খক নত্ [...]
প্রো: এন লোকেন্দ্র মণিপুর য়ুনিভার্সিটিগী ভিসি খল্লকখ্রে

প্রো: এন লোকেন্দ্র মণিপুর য়ুনিভার্সিটিগী ভিসি খল্লকখ্রে

ইম্ফাল, জুলাই ২৩ : মণিপুর য়ুনিভার্সিটিদা মতম শাংনা রেগুলার ভাইস চেন্সেলর অমা লৈতবদগী য়ুনিভার্সিটি অসিগী থবক থৌরম কয়া পাঙথোক্নবা হোৎনবদা খুদোংচাদবা কয়া [...]
1 2 3 24 10 / 236 POSTS