Category: নোটিশ

খুম্বোংময়ুম গৌরহরি মধুমতি মাদর লেঙ্গুয়েজ এৱার্ড ২০২১ চুংখাম যশৱন্তদা পীরগনি

খুম্বোংময়ুম গৌরহরি মধুমতি মাদর লেঙ্গুয়েজ এৱার্ড ২০২১ চুংখাম যশৱন্তদা পীরগনি

চহী খুদিংগী সাহিত্য থৌপাং লুপ (সাথৌলুপ) না পীবা ‘খুম্বোংময়ুম গৌরহরি মধুমতি মাদর লেঙ্গুয়েজ এৱার্ড’ ২০২১ গী ওইনা মণিপুরগী লেঙ্গুএজ এক্টিভিষ্ট চুংখাম য [...]
সঙাই এক্সপ্রেসকী মায়কৈদগী খংহঞ্জবা

সঙাই এক্সপ্রেসকী মায়কৈদগী খংহঞ্জবা

ইম্ফাল, মণিপুরদগী ফোংবা য়াম্না মমীং লৈরবা অমদি মীয়াম্না পাম্নবা নুত্তিগী চেফোং ‘সঙাই এক্সপ্রেস’ কী মায়কৈদগী চেরোল অমদা মণিপুর মপানদা খুন্দারিবা ইচিল-ই [...]
আবৃত্তি কম্পিটিশন

আবৃত্তি কম্পিটিশন

ইন্টারনেশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে পাংথোকপগী থৌরম মনুং চন্না অমদি ইমালোনদা শৈরেং পাবা অমসুং আবৃত্তি শিল্পবু থৌগৎপগী পান্দমদা মণিপুরী মিররনা ‘আবৃত্তি কম [...]
কাছারদা থাঙ-তাগী ত্রেনিং কাম ৱার্কশপ হৌখ্রে

কাছারদা থাঙ-তাগী ত্রেনিং কাম ৱার্কশপ হৌখ্রে

অপূনবা মণিপুর হুইয়েল লাল্লোং লুপ (এইচ.এম.এইচ.এল.এল) মণিপুর, নহা লৌমী মরুপ কারাইকান্দি অমসুং অল আসাম চৈবী এসোসিয়েশন (এএসিএ) আসামনা পূন্না শীন্দুনা নুমি [...]
ইম্ফাল লিটরেচর ফেষ্টিভেল পাঙথোক্লগনি

ইম্ফাল লিটরেচর ফেষ্টিভেল পাঙথোক্লগনি

ইম্ফাল, ডিসেম্বর ২৪ (এইচ এন এস): চহী খুদিংগী সাহিত্য থৌপাং লুপ (সাথৌলুপ) না শিন্দুনা পাঙথোকপা ইম্ফাল লিটরেচর ফেষ্টিভেল থা অসিগী ২৮ নিংথৌকাবা নুমীৎকী [...]
5 / 5 POSTS