Category: কমিউনিটি

1 2 3 23 10 / 228 POSTS
শৈদাংবা মীনা ‘ওক্তবীগী মচা’ হায়রগা করম্না তুমিন্না লৈগনি

শৈদাংবা মীনা ‘ওক্তবীগী মচা’ হায়রগা করম্না তুমিন্না লৈগনি

ইম্ফাল, জুলাই ২৬ : মণিপুরদা শৈদাংদুনা লৈবা মীওই খরনা ঐখোয়বু ‘ওক্তবীগী মচা’ হায়রগা করম্না তুমিন্না লৈগনি হায়না ফেডারেশন অব হাওমীগী চেরোল অমনা হংলক্লি। [...]
প্রোফেসর সদানন্দনা লৈখিদবদা অৱাবা ফোংদোকখ্রে

প্রোফেসর সদানন্দনা লৈখিদবদা অৱাবা ফোংদোকখ্রে

ইম্ফাল, জুলাই ২৬ : অল ইন্দিয়া পিছ এন্ড সোলিদারিটি অর্গানাইজেশন (এপসো) গী শিংজমৈ চিংঙা মথক্তা লৈবা অফিসতা এপসো অমদি সিনিয়র সিটিজেন মণিপুরগী অপুনবা মিফম [...]
সনা কোনুংনা ইঙেনগী কুম খোইবগী থৌরম পাঙথোকখ্রে

সনা কোনুংনা ইঙেনগী কুম খোইবগী থৌরম পাঙথোকখ্রে

ইম্ফাল, জুলাই ২৪: ঙসি জুলাইগী চৈচৎ ২৪ ইঙেলগী থানিল থাংজ নুমিৎ অসিদা উত্রা শঙলেন সনা কোনুংনা কুমদাইরোল থাবা (ইঙেল কুম খোইবা) গী থৌরম পাঙথোকখ্রে হায়না [...]
ইম্ফালদা ট্রেন য়ৌরকত্রিঙৈদা মীতৈ/মৈতৈগী এস টি ষ্টেটস পীগদবনি

ইম্ফালদা ট্রেন য়ৌরকত্রিঙৈদা মীতৈ/মৈতৈগী এস টি ষ্টেটস পীগদবনি

ইম্ফাল, জুলাই ২৩ : চাওখৎলে হায়রগা য়েলহৌমী মীতৈ/মৈতৈনা মুৎখ্রগদি চাওখৎপগী ৱাহন্থোক, কান্নবা করিনো হায়না হংলদুনা ইম্ফালদা ট্রেন য়ৌশিল্লকত্রিঙৈ মমাঙদা মণ [...]
ডাঃ ৱাই প্রেমচন্দ্রদা ইন্দিয়ান আইকোন এৱার্দ ২০২১ পীরক্লে

ডাঃ ৱাই প্রেমচন্দ্রদা ইন্দিয়ান আইকোন এৱার্দ ২০২১ পীরক্লে

ইম্ফাল, জুলাই ১৮ : ব্লাইন্দৱিঙ্কনা তোঙান তোঙানবা কেটাগরিদা লৈবাক অসিগী থোইদোক হেন্দোক্লবা মীশিংদা পীবা ইন্দিয়ান আইকোন এৱার্দ ২০২১ অসি মণিপুরগী ওইনা [...]
নিংথৌনা পিরম্বা য়ুম্নাক শাগৈশিং মীতৈ পাঙল ইচিল ইনাওশিংনা য়াম্না চেকশিন্ন ঙাক শেন্দুনা থমহন্নিংইঃ নিংথৌ সনাজাওবা

নিংথৌনা পিরম্বা য়ুম্নাক শাগৈশিং মীতৈ পাঙল ইচিল ইনাওশিংনা য়াম্না চেকশিন্ন ঙাক শেন্দুনা থমহন্নিংইঃ নিংথৌ সনাজাওবা

ইম্ফাল, জুলাই ১৮ঃ মীতৈ পাঙল ঈগী খোঙ্গুল লিবা ফাউন্ডেসন কম্মিটিনা শিন্দুনা সান কোনুংদা নিংথৌ সনাজাওবা লৈশেম্বগা পুকমেন পাউমেন্নবগী অচম্বা থৌরম অমা ঙরাং [...]
ঈদ-উল-আযহানা লাকপদা এম.এম.ডব্লিউ.ওনা য়াইফ পাউজেল পীরক্লি

ঈদ-উল-আযহানা লাকপদা এম.এম.ডব্লিউ.ওনা য়াইফ পাউজেল পীরক্লি

ইম্ফাল, জুলাই ১৮ঃ মীতৈ পাঙল ইচিল ইনাওশিংনা খৌরাংনা ঙাইজরিবা থা অসিগী ২১দা পাঙথোক্কদৌরিবা ঈদ-উল-আযহা কুম্মৈ অসিনা লাকপদা লমদম অসিদা লৈরিবা ইসলাম লাইনীং [...]
নুমীৎ ১০নিগী কার্ফিয়ু হৌখ্রে, য়ুম য়ুমদগী হেন্দোক্নখিদ্রে

নুমীৎ ১০নিগী কার্ফিয়ু হৌখ্রে, য়ুম য়ুমদগী হেন্দোক্নখিদ্রে

ইম্ফাল, জুলাই ১৮ঃ অকনবা চেকশিন থৌরাংগা লোয়ননা নুমীৎ ১০নিগী মণিপুর পুম্বা টোটেল কার্ফিয়ু ঙসিদগী হৌখ্রে। ঙসি অহৌবা নুমিৎতা কোভিদ ভেক্সিন কাপ্পা য়াওনা মথ [...]
মণিপুরদা পুং ২৪গী মনুংদা অমুক্কসু হেনগৎলক্তুনা পোজিটিব ওইবা মশীং ১১৭১ থেংনরে, মীওই ১৫ লৈখিদ্রে

মণিপুরদা পুং ২৪গী মনুংদা অমুক্কসু হেনগৎলক্তুনা পোজিটিব ওইবা মশীং ১১৭১ থেংনরে, মীওই ১৫ লৈখিদ্রে

ইম্ফাল, জুলাই ১৭ : চৎলিবা থা অসি হৌগৎলকপদগী থা অসিগী ১৩ ফাওবদা নৌনা থেংনবা কোভিদ-১৯ পোজিটিভ কেসশিংগী মশীং লিশীং ১গী মখাদা লৈরম্বদু থা অসিগী ১৪দা পোজ [...]
চীংমী তম্মীগী লুচিংবী মোমোন লৈখিদ্রে

চীংমী তম্মীগী লুচিংবী মোমোন লৈখিদ্রে

ইম্ফাল, জুলাই ১৬ : ঙসি নুমিদাং পুং ৭.১৫ রোম তারকপদা জেনিমসকী আইসীয়ুগী রুম নম্বর ১দা লায়কন্নরকখিবা ওল মণিপুর তম্মী চীংমী অপূনবা লূপকী প্রেসিডেন্টসু ওইর [...]
1 2 3 23 10 / 228 POSTS