Category: কমিউনিটি

1 2 3 14 10 / 131 POSTS
সাহিত্য একাডেমী এৱার্ডি অইবা ডাঃ যোদ্ধচন্দ্র সনসম লৈখিদ্রে

সাহিত্য একাডেমী এৱার্ডি অইবা ডাঃ যোদ্ধচন্দ্র সনসম লৈখিদ্রে

মিরর ডেস্কঃ সাহিত্য একাডেমী এৱার্ড ফংখ্রবা থোইদোক্‌না মীং লৈরবা অইবা, লিরিসিস্ট প্রফেসর ডাঃ যোদ্ধচন্দ্র সনসম লৈখিদ্রে। কোরোনা ভাইরাস পজিটিভ ওইবদগী মহা [...]
অইবা কেশো সিংহ ইরেংবানা লৈখিদবদা মণিপুর মপানদা অৱাবা ফোঙদোক্নরকপা

অইবা কেশো সিংহ ইরেংবানা লৈখিদবদা মণিপুর মপানদা অৱাবা ফোঙদোক্নরকপা

মিরর ডেস্কঃ মণিপুরী লোল, সাহিত্য অমদি সংস্কৃতিবু চাওখৎনবা হোৎনবদা অচৌবা থৌদাং লৌবিরম্বা মণিপুরগী শক্নাইরবা অইবা কেশো ইরেংবনা মনুং মতম চাদনা লৈখিদবদা ম [...]
মণিপুরী লোলগী মতাংদা মাইফানা মখাতানা খোঙজং অমুকা চত্থরগনি

মণিপুরী লোলগী মতাংদা মাইফানা মখাতানা খোঙজং অমুকা চত্থরগনি

আগরতলা, আসামদা মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্ম্মানা লুচিংবা অনৌবা সরকার শেমখ্রে। মীখলনা মরম ওইদুনা মতম খরনি লেপ্লুরবা মণিপুরী য়ুথ ফ্রন্ট আসাম (মাইফা) ন [...]
তখেল লৈমগী মপোক কুমওন পাঙথোকখ্রে

তখেল লৈমগী মপোক কুমওন পাঙথোকখ্রে

মিরর ডেস্কঃ ইন্দিয়াদা ত্রিপুরাগী অমত্তা ঙাইরবা মৈতৈ নুপীশিংগী অপুনবা লুপ ‘তখেল লৈমা তেংবান লুপ’ ত্রিপুরাগী চহী ১০ শুবা মপোক কুমওন ঙসি তরৌ মৈতৈ খুলদা অ [...]
মীরমদা লৈখিবা মণিপুরী মচাশিংনা কোভিদকী লাইচৎ অসিগীদমক্তা হোস্পিতালশিংদা মতেঙ পীরক্লে

মীরমদা লৈখিবা মণিপুরী মচাশিংনা কোভিদকী লাইচৎ অসিগীদমক্তা হোস্পিতালশিংদা মতেঙ পীরক্লে

মনিপুরবু নুংশিজবা মপান্দা থবক তৌদুনা লৈরিবা মণিপুরী মচাশিংনা ইরমদম অসিদা হৌজিক কোভিদ ১৯গী লাইচৎ অসিবু থেংননবা হোৎনবদা থেংনরিবা অৱাবা কয়া অসি য়েংলগা মখ [...]
মণিপুরী সাহিত্য পরিষদনা অৱাবা ফোঙদোরক্লি

মণিপুরী সাহিত্য পরিষদনা অৱাবা ফোঙদোরক্লি

মণিপুরী লোল অমসুং সাহিত্যবু চউখৎননবা হোৎনবদা অচৌবা থৌদাং লৌবীরম্বা অইবা অনী তোপ খোংনোংখোংদগী ৱারেপ্পম যুগিন্দ্রো অমসুং অৱাং পোৎশাবম খুনৌদগী কেশো ইরেংব [...]
সিলচরদা মৈতৈ নুপী অমা গেং রেপ তৌখ্রে

সিলচরদা মৈতৈ নুপী অমা গেং রেপ তৌখ্রে

থা অসিগী ৯দা সিলচরগী নেসনেল ইন্সটিটিউট অব টেক্নোলোজি (এন আই টি) গী বয়েজ হোস্টেল মনাক্তা মপুরোইবা লৈখিদ্রবী মীতৈ নুপী অমা গেং রেপ তৌখ্রে হায়না ৱার্ল্ড [...]
শ্রী কেশো সিংহ ইরেংবনা লৈখিদবদা অৱাবা ফোঙদোকচবা

শ্রী কেশো সিংহ ইরেংবনা লৈখিদবদা অৱাবা ফোঙদোকচবা

মিরর ডেস্কঃ ঙসি মে ১০, ২০২১ নিংথৌকাবা নুমিৎকী (ইন্ডিয়াগী মতম) পুং ৪.০০ তাবা মতমদা মীয়াম্না শকখংনরবা অইবা শ্রী কেশো সিংহ ইরেংবা, লৈফম অৱাং পোৎশংবম খুন্ [...]
মৈতৈনা তাবা জিলা খুঙ্গং কয়া য়াওনা ত্রিপুরাদা পোজিটিভ মশীং হেনগৎলক্লি

মৈতৈনা তাবা জিলা খুঙ্গং কয়া য়াওনা ত্রিপুরাদা পোজিটিভ মশীং হেনগৎলক্লি

লাকঙম ফাঙমদনা লৈরিঙৈ চৈরকসিদা অমুক কোভিদ-১৯ গী অহুমশুবা ওয়েভনা ময়ামদা নুংনাংনবা পোকহল্লি। লাইচৎ অসিনা মালেম অসি য়াম্না শাথিনা ৱাহল্লক্কদৌরি। অদুম ওইনম [...]
চহী কয়াগী মতুং অমুক রাজনীতিগী লাংদা আসামদা মণিপুরীশিংগী নিংবা কায়বা!

চহী কয়াগী মতুং অমুক রাজনীতিগী লাংদা আসামদা মণিপুরীশিংগী নিংবা কায়বা!

রাজনীতিগী লমদা মণিপুরগী ৱাংমদা মণিপুরীশিং ঙসিসু য়াম্ন শোল্লি হায়বসি হন্দক্কী আসাম বিধানসভাগী মীখলনা খুদোম্বী থিন্দুনা তাক্লি। ইং ১৯৭৭ গী মতুংদগী আসাম [...]
1 2 3 14 10 / 131 POSTS