Category: কমিউনিটি

1 2 3 7 10 / 67 POSTS
রিফোর্ম না শিন্দুনা ‘ইন্টরনেস্নেল মদর লেঙ্গুয়েজ দে’ থৌরম মণিপুরদা পালন তৌখ্রে

রিফোর্ম না শিন্দুনা ‘ইন্টরনেস্নেল মদর লেঙ্গুয়েজ দে’ থৌরম মণিপুরদা পালন তৌখ্রে

মণিপুরী মিরর ওনলাইন ডেস্কঃ ঙসি মালেমগী মফম কয়াদা পাঙথোক্নবগুম রিসার্ছ ফোরম মণিপুর (রিফোর্ম) না শিন্দুনা `ইন্টরনেস্নেল মদর লেঙ্গুয়েজ' দে হায়না খংনরিবা [...]
মণিপুরী মিরর’না ‘মালেমগী ইমালোনগী নুমীৎ’ থৌরম ওনলাইনগী খুত্থাংদা পাংথোকখ্রে

মণিপুরী মিরর’না ‘মালেমগী ইমালোনগী নুমীৎ’ থৌরম ওনলাইনগী খুত্থাংদা পাংথোকখ্রে

থৌরম অদুগী মরু ওইবা শরুক ওইনা পাংথোকপা ওনলাইনগী নৈনবা অদুদা কবি অমসুং অইবা শরতচান্দ থিয়ামনা দিজিটাল মিডিয়াগী খুত্থাংদা মণিপুরী সাহিত্য অসি অতৈসু হেন [...]
চয়োলসিদা ত্রিপুরাদগী ফংবা পাও খরা

চয়োলসিদা ত্রিপুরাদগী ফংবা পাও খরা

ত্রিপুরাদা মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল ডিমান্ড  মিরর ওনলাইন ডেস্ক:  মণিপুরী অটোনমাস কাউন্সিল অমা লৈহনবগী ডিমান্ড তৌদুনা ফেব্রুয়ারি ১৪, রাধানগরদা মণিপুরী [...]
সোরাইজম উৎপলগী শোর্ট ফিল্ম ‘নোংয়াই’ ইন্টারনেশন্যাল মনাগী দমক খনখ্রে

সোরাইজম উৎপলগী শোর্ট ফিল্ম ‘নোংয়াই’ ইন্টারনেশন্যাল মনাগী দমক খনখ্রে

মণিপুরী মিরর ডেস্কঃ ইপাক ফিল্মস প্রডাকশননা শিনবা অহানবা ওইনা কোভিড-১৯ লাইচৎত্তা থিম ওইদুনা পাংথোকপা ‘খাপরী ইন্টারন্যাশনাল মণিপুরী শোর্ট ফিক্সন ফিল্ম ফ [...]
খোইস্নাম বীরলাগী ‘ইমাদা ইবা চিঠি’ ফোঙদোকখ্রে

খোইস্নাম বীরলাগী ‘ইমাদা ইবা চিঠি’ ফোঙদোকখ্রে

মিরর ওনলাইন ডেস্কঃ মণিপুরগী অশাংবা কমিউনিকেশননা পুথোকপা ত্রিপুরা নিঙোল খোইস্নাম ওংবী বীরলাগী ২নি শুবা শৈরেং লাইরিক ‘ইমাদা ইবা চিঠি’ ঙসি থৌরম অমদা মণ [...]
বরাক মিউজিয়াম এন্ড লাইব্রেরী কাছাড়গী তরেৎশুবা মপোক কুমওন পাঙথোকখ্রে

বরাক মিউজিয়াম এন্ড লাইব্রেরী কাছাড়গী তরেৎশুবা মপোক কুমওন পাঙথোকখ্রে

মিরর ওনলাইন ডেস্কঃ বরাক মিউজিয়াম এন্ড লাইব্রেরীনা থা খরগী মনুংদা খুমাং চাওশিন্দুনা চঙশিল্লকপা উবদা থাগৎতবা ঙমদে হায়না আসাম বিধানসভাগী ডিপুটি স্পীকার অ [...]
মৈতৈ নিঙোল গায়ত্রী সিনহা ‘প্রেসিডেন্ট আনসার (সেবা) পদক’ ফংখ্রে

মৈতৈ নিঙোল গায়ত্রী সিনহা ‘প্রেসিডেন্ট আনসার (সেবা) পদক’ ফংখ্রে

সিলেট ওফিসঃ বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমীগী ব্যাটালিয়ন আনসার, বাংলাদেশকী মৈতৈ নিঙোল গায়ত্রী সিনহা শিংথানিঙাই ওইরবা ‘প্রেসিডেন্ট আনসার (সেবা) পদক’ ফং [...]
শক্নাইরবা মণিপুরগী অইবা ক্ষেত্রি বীর ওকখ্রে

শক্নাইরবা মণিপুরগী অইবা ক্ষেত্রি বীর ওকখ্রে

মিরর ওনলাইন ডেস্কঃ  মণিপুরগী শক্নাইরবা অইবা সাহিত্য একাডেমি এৱার্ডি অমদি মণিপুর স্টেট এৱার্ড ফোর লিটরেচরসু ফংখ্রবা ক্ষেত্রি বীর সিংহবু মণিপুরী সাহিত্য [...]
পুয়া মৈ থাখিবা নিংশিং নুমিৎ পাঙথোকখ্রে

পুয়া মৈ থাখিবা নিংশিং নুমিৎ পাঙথোকখ্রে

ইম্ফাল, ০৫ জানুয়ারী। মণিপুরগী পুৱারিদা অমম্বা নুমিৎ অমনি হায়না লৌনরিবা পুয়া মৈ থাখিবগী চহী ২৯২ শুবা নিংশিং থৌরম ঙসি ইকোপনা শিন্দুনা পাঙথোকখিবগা লোয়ননা [...]
আসাম লৈঙাক্না রাজ্যগী অইবা অইবীশিংবু য়োকখৎপগী পান্দমদা শেলগী তেংবাং

আসাম লৈঙাক্না রাজ্যগী অইবা অইবীশিংবু য়োকখৎপগী পান্দমদা শেলগী তেংবাং

মিরর ওনলাইন ডেস্কঃ আসামদা লৈবা তোঙান তোঙানবা লোলগী অইবা অমসুং অইবীশিংবু য়োকখৎনবগী পান্দমদা সরকারনা শেলগী তেংবাং পীবা খনগৎপদা মণিপুরী অইবা তরুকসু য়াওখ্ [...]
1 2 3 7 10 / 67 POSTS