Category: হন্দোকপা

লমাবম লিলি ‘না মণিপুরীদা হন্দোকপা বাংলাগী শৈরেং খরা

লমাবম লিলি ‘না মণিপুরীদা হন্দোকপা বাংলাগী শৈরেং খরা

[ লমাবম লিলি, শিলচর, আসাম। মণিপুরী লোনদা শৈরেং, ৱারেং, অমসুং ৱারীমচা ইবদা খূৎলোইরবা কবি অমসুং অইবী অমনি। মহাক হন্দোকলোয় অমসুনি।]   চৎপগী ন [...]
২০২০গী সাহিত্যদা নোবেল ফংলবী আমেরিকাগী কবি লুইস গ্লুক অমসুং মহাক্কী শৈরেং

২০২০গী সাহিত্যদা নোবেল ফংলবী আমেরিকাগী কবি লুইস গ্লুক অমসুং মহাক্কী শৈরেং

লুইস গ্লুক ইউএসএগী নিউইয়র্ক ( এপ্রিলগী ২২, ১৯৪৩) শহরদা পোকই। অদুগা চাওরকখিবনা লোং আইল্যান্ড কৌবা পিকলবা টাউন মচা অমদনি। মহাক্কি ফজরবা মমিংদি লুইস এল [...]
মণিপুরীদা হন্দোকপা লুইস গ্লুক-কি শৈরেং খরা – হন্দোকপাঃ হামোম প্রমোদ

মণিপুরীদা হন্দোকপা লুইস গ্লুক-কি শৈরেং খরা – হন্দোকপাঃ হামোম প্রমোদ

[ লুইস গ্লুক ইউএসএগী নিউইয়র্ক ( এপ্রিলগী ২২, ১৯৪৩) শহরদা পোকই। অদুগা চাওরকখিবনা লোং আইল্যান্ড কৌবা পিকলবা টাউন মচা অমদনি। মহাক্কি ফজরবা মমিংদি লুইস এল [...]
5 / 5 POSTS