Category: সংস্কৃতি

বাংলাদেশতা ইন্টারনেশন্যাল মাডার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে পালন তৌবগী পাউ

বাংলাদেশতা ইন্টারনেশন্যাল মাডার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে পালন তৌবগী পাউ

ইন্টারনেশন্যাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে দা বিশগাঁও মণিপুরী স্কুলগী প্রভাত ফেরী সিলেট ওফিসঃ ঙরাং ফেব্রুয়ারি ২১, ইন্টারনেশন্যাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে পাংথোক [...]
ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে দা শহীদ মিনারদা বামসাস-কী হৈকৎ লৈকৎ

ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে দা শহীদ মিনারদা বামসাস-কী হৈকৎ লৈকৎ

‘একুশে ফেব্রুয়ারী’গী লোনগী দমক্তা কত্থোকপা অমদি নুংগী ৱাখল্লোন অসিনা মণিপুরীগুম্বা মশিং লিকপা জাতি কয়াগী লোনবু শৌগৎপদা তোঙানবা ইনোৎ অমা হাপ্পিরি’ সিল [...]
ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ ডে দা একডো-গী নৈনা মীফম

ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ ডে দা একডো-গী নৈনা মীফম

সিলেট ওফিসঃ ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ ডে ২১শে ফেব্রুয়ারিগা মরি লৈননা এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন একডোগী মায়কৈদগী নৈনা মীফম অমসুং এড [...]
রিফোর্ম না শিন্দুনা ‘ইন্টরনেস্নেল মদর লেঙ্গুয়েজ দে’ থৌরম মণিপুরদা পালন তৌখ্রে

রিফোর্ম না শিন্দুনা ‘ইন্টরনেস্নেল মদর লেঙ্গুয়েজ দে’ থৌরম মণিপুরদা পালন তৌখ্রে

মণিপুরী মিরর ওনলাইন ডেস্কঃ ঙসি মালেমগী মফম কয়াদা পাঙথোক্নবগুম রিসার্ছ ফোরম মণিপুর (রিফোর্ম) না শিন্দুনা `ইন্টরনেস্নেল মদর লেঙ্গুয়েজ' দে হায়না খংনরিবা [...]
মণিপুরী মিরর’না ‘মালেমগী ইমালোনগী নুমীৎ’ থৌরম ওনলাইনগী খুত্থাংদা পাংথোকখ্রে

মণিপুরী মিরর’না ‘মালেমগী ইমালোনগী নুমীৎ’ থৌরম ওনলাইনগী খুত্থাংদা পাংথোকখ্রে

থৌরম অদুগী মরু ওইবা শরুক ওইনা পাংথোকপা ওনলাইনগী নৈনবা অদুদা কবি অমসুং অইবা শরতচান্দ থিয়ামনা দিজিটাল মিডিয়াগী খুত্থাংদা মণিপুরী সাহিত্য অসি অতৈসু হেন [...]
জিরিবামদসু মালেমগী মমা লোনগী নুমিৎ পাঙথোকখ্রে

জিরিবামদসু মালেমগী মমা লোনগী নুমিৎ পাঙথোকখ্রে

মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ, জিরিবামনা শীনদুনা ঙসি ‘মালেমগী মমা লোনগী নুমিৎ’ কী থৌরম পরিষদ অসিগী প্রেসিডেন্ট সম্বান্দুরাম খোগেন্দ্র সিংহগী শঙ্গাইদা কবি সম্ম [...]
সোরাইজম উৎপলগী শোর্ট ফিল্ম ‘নোংয়াই’ ইন্টারনেশন্যাল মনাগী দমক খনখ্রে

সোরাইজম উৎপলগী শোর্ট ফিল্ম ‘নোংয়াই’ ইন্টারনেশন্যাল মনাগী দমক খনখ্রে

মণিপুরী মিরর ডেস্কঃ ইপাক ফিল্মস প্রডাকশননা শিনবা অহানবা ওইনা কোভিড-১৯ লাইচৎত্তা থিম ওইদুনা পাংথোকপা ‘খাপরী ইন্টারন্যাশনাল মণিপুরী শোর্ট ফিক্সন ফিল্ম ফ [...]
বাংলাদেশ নিঙোল সুরজিতা নিংথৌজমনা ইবা শৈহৌবা ঈশৈ ফোঙদোকখ্রে

বাংলাদেশ নিঙোল সুরজিতা নিংথৌজমনা ইবা শৈহৌবা ঈশৈ ফোঙদোকখ্রে

মিরর ওইনলাইন ডেস্কঃ ডিসেম্বর ২৯। ইপাক ফিল্ম প্রোডাকশন মণিপুরগী ব্যানার মখাদা বাংলাদেশ নিঙোল সুরজিতা নিংথৌজমনা ইবা ‘তাইনরে তাইনফম খঙদা ৱাখলদা’ হায়না [...]
ঙসি ঢাকাবাড়ীদা নুপা রাসলীলা

ঙসি ঢাকাবাড়ীদা নুপা রাসলীলা

আগরতলাঃ তখেনগী পুৱারীদা চহী ৫০ রোমগী মতুংদা বিশালগড় সাব ডিভিশন মখাদা লৈবা মৈতৈ খুঞ্জাও ঢাকার বাড়ীদা হন্দক চহী নুপা রাসলীলা পাঙথোক্কদৌরি। ঙসি ডিসেম্বর [...]
রাধানগরদা ২২২ শুবা ঐতিহাসিক মহারাস লোয়ননা ত্রিপুরাগী মফম কয়াদসু রাসলীলা পাংথোকখ্রে

রাধানগরদা ২২২ শুবা ঐতিহাসিক মহারাস লোয়ননা ত্রিপুরাগী মফম কয়াদসু রাসলীলা পাংথোকখ্রে

আগরতলাঃ রাধানগরগি শ্রী শ্রী রাধামাধব দেবতা বাড়ী মান্ডবতা তখেনগী ঐতিহাসিক মহারাস জগোই পাঙথোকখ্রে। চৎখিবা নভেম্বর তাং ২৯, নিশিথ পুর্নিমাগী থাবল্লক্তা [...]
10 / 10 POSTS