Category: সংস্কৃতি

1 2 10 / 13 POSTS
ফিল্ম ডিরেক্ট হোমেন ডি ৱাই লৈখিদবদা ফিল্ম ফোরাম ত্রিপুরানা অৱাবা ফোঙখ্রে

ফিল্ম ডিরেক্ট হোমেন ডি ৱাই লৈখিদবদা ফিল্ম ফোরাম ত্রিপুরানা অৱাবা ফোঙখ্রে

আগরতলা, ১৫ জুলাই : মণিপুরী সিনেমাগী লমদা থোইদোক হেন্দোক্না মশক খঙলবা শক্নাইরবা ফিল্ম ডিরেক্টর হোমেন ডি ৱাইনা মনুং মতম চাদনা লৈখিদবদা মণিপুর অমসুং মণিপ [...]
কাইরো ইন্টারনেশনেল বেষ্ট এক্ট্রেস, পদ্মশ্রী, সঙ্গীত নাটক এৱার্দি হৈস্নাম সাবিত্রিগী নৌহৌনবা ৱারী — বুধ চিংথাম

কাইরো ইন্টারনেশনেল বেষ্ট এক্ট্রেস, পদ্মশ্রী, সঙ্গীত নাটক এৱার্দি হৈস্নাম সাবিত্রিগী নৌহৌনবা ৱারী — বুধ চিংথাম

আর্টিষ্ট অমগী পুন্সিদা ইজিপকী কাইরো ইন্টারনেশনেল ফেষ্টিবেল ফোর এক্সপ্রিমেন্ট থিয়েটার বেষ্ট এক্ট্রেস ফংবা ঙম্লবা, পদ্মশ্রী এৱার্দসু লৈতেংলবা, অমুকস [...]
সোলো ডান্স ফেষ্টিভেল পাঙথোকখ্রে

সোলো ডান্স ফেষ্টিভেল পাঙথোকখ্রে

ইম্ফাল, জুলাই ১৩ : মণিপুরগী কালচার য়োকখৎপদা ঐখোয় পুম্নমক্কী অচৌবা থৌদাং লৈ। ৱাফম অসি ঙরাং মিনিষ্ট্রি অব কালচার, গবর্ণমেন্ট অব ইন্দিয়াগী মীৎয়েং মখাদা [...]
বাংলাদেশতা ইন্টারনেশন্যাল মাডার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে পালন তৌবগী পাউ

বাংলাদেশতা ইন্টারনেশন্যাল মাডার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে পালন তৌবগী পাউ

ইন্টারনেশন্যাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে দা বিশগাঁও মণিপুরী স্কুলগী প্রভাত ফেরী সিলেট ওফিসঃ ঙরাং ফেব্রুয়ারি ২১, ইন্টারনেশন্যাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে পাংথোক [...]
ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে দা শহীদ মিনারদা বামসাস-কী হৈকৎ লৈকৎ

ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে দা শহীদ মিনারদা বামসাস-কী হৈকৎ লৈকৎ

‘একুশে ফেব্রুয়ারী’গী লোনগী দমক্তা কত্থোকপা অমদি নুংগী ৱাখল্লোন অসিনা মণিপুরীগুম্বা মশিং লিকপা জাতি কয়াগী লোনবু শৌগৎপদা তোঙানবা ইনোৎ অমা হাপ্পিরি’ সিল [...]
ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ ডে দা একডো-গী নৈনা মীফম

ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ ডে দা একডো-গী নৈনা মীফম

সিলেট ওফিসঃ ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ ডে ২১শে ফেব্রুয়ারিগা মরি লৈননা এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন একডোগী মায়কৈদগী নৈনা মীফম অমসুং এড [...]
রিফোর্ম না শিন্দুনা ‘ইন্টরনেস্নেল মদর লেঙ্গুয়েজ দে’ থৌরম মণিপুরদা পালন তৌখ্রে

রিফোর্ম না শিন্দুনা ‘ইন্টরনেস্নেল মদর লেঙ্গুয়েজ দে’ থৌরম মণিপুরদা পালন তৌখ্রে

মণিপুরী মিরর ওনলাইন ডেস্কঃ ঙসি মালেমগী মফম কয়াদা পাঙথোক্নবগুম রিসার্ছ ফোরম মণিপুর (রিফোর্ম) না শিন্দুনা `ইন্টরনেস্নেল মদর লেঙ্গুয়েজ' দে হায়না খংনরিবা [...]
মণিপুরী মিরর’না ‘মালেমগী ইমালোনগী নুমীৎ’ থৌরম ওনলাইনগী খুত্থাংদা পাংথোকখ্রে

মণিপুরী মিরর’না ‘মালেমগী ইমালোনগী নুমীৎ’ থৌরম ওনলাইনগী খুত্থাংদা পাংথোকখ্রে

থৌরম অদুগী মরু ওইবা শরুক ওইনা পাংথোকপা ওনলাইনগী নৈনবা অদুদা কবি অমসুং অইবা শরতচান্দ থিয়ামনা দিজিটাল মিডিয়াগী খুত্থাংদা মণিপুরী সাহিত্য অসি অতৈসু হেন [...]
জিরিবামদসু মালেমগী মমা লোনগী নুমিৎ পাঙথোকখ্রে

জিরিবামদসু মালেমগী মমা লোনগী নুমিৎ পাঙথোকখ্রে

মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ, জিরিবামনা শীনদুনা ঙসি ‘মালেমগী মমা লোনগী নুমিৎ’ কী থৌরম পরিষদ অসিগী প্রেসিডেন্ট সম্বান্দুরাম খোগেন্দ্র সিংহগী শঙ্গাইদা কবি সম্ম [...]
সোরাইজম উৎপলগী শোর্ট ফিল্ম ‘নোংয়াই’ ইন্টারনেশন্যাল মনাগী দমক খনখ্রে

সোরাইজম উৎপলগী শোর্ট ফিল্ম ‘নোংয়াই’ ইন্টারনেশন্যাল মনাগী দমক খনখ্রে

মণিপুরী মিরর ডেস্কঃ ইপাক ফিল্মস প্রডাকশননা শিনবা অহানবা ওইনা কোভিড-১৯ লাইচৎত্তা থিম ওইদুনা পাংথোকপা ‘খাপরী ইন্টারন্যাশনাল মণিপুরী শোর্ট ফিক্সন ফিল্ম ফ [...]
1 2 10 / 13 POSTS