Category: শৈরেং

1 2 3 5 10 / 46 POSTS
নামব্রম শংকরগী শৈরেং অনী

নামব্রম শংকরগী শৈরেং অনী

থম্মোয়গি ইনবক্স থম্মোয়গি ঙাল্লবা ইনবক্স পিক পিক থনখি নঙগি শুহ্মৎলবা নুংশি পাউজেল ময়াম্না, নিক নিক লাউরবা নুংশি ৱাহৈগি অমৃত শিন্থদুনা চোৎখি থম্মো [...]
থবাতোম্বী ঙাংবম্‌গী শৈরেং

থবাতোম্বী ঙাংবম্‌গী শৈরেং

অহিংগী মিতম ইনাক্তসু লাকপিরনু ননাক্তসু কৌবিরনু, তপ্না তপ্না হন্দোকচরগে কদাইদনো খঙদনা চৎলম্বা লম্বীসিদগী, করিগীনো থিরুদনা নোক্লুবা মিনোকসিদগী। শে [...]
লেনিন খুমনচাগী শৈরেং

লেনিন খুমনচাগী শৈরেং

করিনো হায়ফম খঙদবা খরা ফমুংদা তুম্লম্বদগী ফুক লাউনা হৌগৎলদুনা থোঙনাউগী পর্দা হায়দোক্লদুনা ঐনা য়েংখৎলি নোংদোলথক্তা নুমিৎকী খোঙচৎ কদায় য়ৌরবগে? করি [...]
অজাদ কোমোলগী শৈরেং

অজাদ কোমোলগী শৈরেং

"অশৈবা-অশৈবীগী লান" অশৈবগী নুপীনা শাওনা হায়: "কয়ামুদ্দীন পুখ্রীময়ুম লৈরম্লবদি ঐগী শৈরেংশিং অসি লোয়নমক খনগৎলমগদবনি; হায়রুরগা Message কদায়, [...]
তাহির সাজবমগী শৈরেং

তাহির সাজবমগী শৈরেং

ঈদ রমজান থানা লোইখ্রবদা সৱাল থাগী নোংমা পান্বদা কোরৌনা মরানয়াইদা হনখ্রবদা লেঙথোরক্লে নোংচুপ অতিয়াদা শকহেন্বী ঈদকী থাজ য়েংলক্লে মোমোন [...]
অরিবম রেসমাগী শৈরেং

অরিবম রেসমাগী শৈরেং

মতম শিদা লাইরবী লুখ্রাবী চারা নাম্মনা হকচাংহী চৈঙাক ওই মুশি মুশি ঙাল্লিবা থাউমৈনা অমম্বগী মঙাল ওই লেঞ্জরকপা পুন্সি ঙসিদি কোক্লে ঙসিদি কোক্লে অম [...]
আব্দুল হামিদ-কী চাকহেনথা রমজানদা ইবা শৈরেং – ০২

আব্দুল হামিদ-কী চাকহেনথা রমজানদা ইবা শৈরেং – ০২

[মণিপুরী সাহিত্যদা অনৌবা খোন্থোক, অনৌবা ৱাখনলোন অমা পুদুনা লাকলি আসামগী অশৈবা, কবি আব্দুল হামিদ। মণিপুরী শৈরেংগী শৈশকতা ইসলাম ধর্মগী ওইবা, পাঙন ফুরুপন [...]
আব্দুল হামিদ-কী চাকহেনথা রমজানদা ইবা শৈরেং – ০১

আব্দুল হামিদ-কী চাকহেনথা রমজানদা ইবা শৈরেং – ০১

[মণিপুরী সাহিত্যদা অনৌবা খোন্থোক, অনৌবা ৱাখনলোন অমা পুদুনা লাকলি আসামগী অশৈবা, কবি আব্দুল হামিদ। মণিপুরী শৈরেংগী শৈশকতা ইসলাম ধর্মগী ওইবা, পাঙন ফুরুপন [...]
1 2 3 5 10 / 46 POSTS