Category: শৈরেং

1 2 3 5 10 / 42 POSTS
অজাদ কোমোলগী শৈরেং

অজাদ কোমোলগী শৈরেং

"অশৈবা-অশৈবীগী লান" অশৈবগী নুপীনা শাওনা হায়: "কয়ামুদ্দীন পুখ্রীময়ুম লৈরম্লবদি ঐগী শৈরেংশিং অসি লোয়নমক খনগৎলমগদবনি; হায়রুরগা Message কদায়, [...]
তাহির সাজবমগী শৈরেং

তাহির সাজবমগী শৈরেং

ঈদ রমজান থানা লোইখ্রবদা সৱাল থাগী নোংমা পান্বদা কোরৌনা মরানয়াইদা হনখ্রবদা লেঙথোরক্লে নোংচুপ অতিয়াদা শকহেন্বী ঈদকী থাজ য়েংলক্লে মোমোন [...]
অরিবম রেসমাগী শৈরেং

অরিবম রেসমাগী শৈরেং

মতম শিদা লাইরবী লুখ্রাবী চারা নাম্মনা হকচাংহী চৈঙাক ওই মুশি মুশি ঙাল্লিবা থাউমৈনা অমম্বগী মঙাল ওই লেঞ্জরকপা পুন্সি ঙসিদি কোক্লে ঙসিদি কোক্লে অম [...]
আব্দুল হামিদ-কী চাকহেনথা রমজানদা ইবা শৈরেং – ০২

আব্দুল হামিদ-কী চাকহেনথা রমজানদা ইবা শৈরেং – ০২

[মণিপুরী সাহিত্যদা অনৌবা খোন্থোক, অনৌবা ৱাখনলোন অমা পুদুনা লাকলি আসামগী অশৈবা, কবি আব্দুল হামিদ। মণিপুরী শৈরেংগী শৈশকতা ইসলাম ধর্মগী ওইবা, পাঙন ফুরুপন [...]
আব্দুল হামিদ-কী চাকহেনথা রমজানদা ইবা শৈরেং – ০১

আব্দুল হামিদ-কী চাকহেনথা রমজানদা ইবা শৈরেং – ০১

[মণিপুরী সাহিত্যদা অনৌবা খোন্থোক, অনৌবা ৱাখনলোন অমা পুদুনা লাকলি আসামগী অশৈবা, কবি আব্দুল হামিদ। মণিপুরী শৈরেংগী শৈশকতা ইসলাম ধর্মগী ওইবা, পাঙন ফুরুপন [...]
<strong>খোইরোম কামিনী কুমারগী শৈরেং অনী</strong>

খোইরোম কামিনী কুমারগী শৈরেং অনী

নুংশীবা ঐনা চুম্মি খল্লি, চুম্মমদ্রে মানা লাল্লি খল্লি, অদুসু লাল্লমদ্রে। ঐনসু লোয়না চুমদে মানসু লোয়না লানদে অরান-অচুম্বগী পুন্সীনি। অদুবু ঐ [...]
<strong>শেরাম নিরঞ্জনগী শৈরেং খরা </strong>

শেরাম নিরঞ্জনগী শৈরেং খরা

রম্ভানা জগোই শারীঙৈ ঐখোয়গী ৱাখোঙদা নোংমা স্বর্গদগী কুমলক্তুনা জগোই শাদুনা লৈরম্মী কুমারী রম্ভা। লফুপাম্বী খরা শিরুম নারুম হৌজবদুসু হরাওনা তান [...]
1 2 3 5 10 / 42 POSTS