Category: আর্টস

1 2 3 6 10 / 60 POSTS
সনাতোন হামোমগী ‘থম্মোয়নুংগী মণিপুর’ পারুবদা

সনাতোন হামোমগী ‘থম্মোয়নুংগী মণিপুর’ পারুবদা

মীরমদা লৈরগসু ঐগীসু সনালৈবাক মণিপুর লৈ খঞ্জদুনা মঙ মঙজবনি। অদুবু চেত্তবা মঙ ঙাক্তা ওইখিবনা ইমা মণিপুরসি য়েংলুবা চৎপা শুকঙম ঙমখিদে। হন্দক্তি মতমচানা [...]
চিংখৈ অঙোমগি ‘পেবেতকি পেনা’ অমসুং সুরঞ্জিত কী শৈরেং-ৱারেং খরা পারুবদা:     হামোম প্রমোদ

চিংখৈ অঙোমগি ‘পেবেতকি পেনা’ অমসুং সুরঞ্জিত কী শৈরেং-ৱারেং খরা পারুবদা: হামোম প্রমোদ

সুরঞ্জিত্‌কী খ্বাইদাগী থাগৎনিঙাই হাইববু, অৱাব লৈতনা, নিংহন্নবা লৈতনা মৈতৈ লোনগী শৈরেং বাংলাদা হন্দোক্‌পা অমসুং বাংলা-ইংরেজী না চীংবা মপান লমদমগী [...]
য়েন্দ্রেম্বম রনধির কুমারগী ৱারীমচা – নহালসু লৈচিল, ঙরাংসু অদুগা হয়েংসু

য়েন্দ্রেম্বম রনধির কুমারগী ৱারীমচা – নহালসু লৈচিল, ঙরাংসু অদুগা হয়েংসু

-“ মীশিংসিনা লৈচিল ওনখিদনবা মফম অসিদা লৈঙাক্না লৈরাং কয়ানা ফূগায়না শাৎলবা ফজরবা লৈকোল অমা মীশিংনা মতম লেনজনবা শেম্বীবা য়ারিবনি । মসি নৎত্রে হায়রগনা [...]
উমা ময়েংবমগী শৈরেং অনি

উমা ময়েংবমগী শৈরেং অনি

মখোয়গী হয়েংগীদমক য়ামখ্রবা ৱাঙখ্রবা তাঙলবা ইরলশিংসে ঐখোয়গী, পুৱারীগী তোরৈ তোরৈ খুদিং তুঙশিনলমবশিংদো পলেম পন্থৌনা, থিরমসী পৈখৎলমসি ইরেপ ইপুম থুম্না [...]
বাংলাদেশতা ইন্টারনেশন্যাল মাডার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে পালন তৌবগী পাউ

বাংলাদেশতা ইন্টারনেশন্যাল মাডার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে পালন তৌবগী পাউ

ইন্টারনেশন্যাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে দা বিশগাঁও মণিপুরী স্কুলগী প্রভাত ফেরী সিলেট ওফিসঃ ঙরাং ফেব্রুয়ারি ২১, ইন্টারনেশন্যাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে পাংথোক [...]
বেবী শোরাইসমগী শৈরেং অনী

বেবী শোরাইসমগী শৈরেং অনী

মালেম লৈমনা ৱাকচীংগী অইংবা ঊলেনলক্তা অহীং মিৎশেল খাংদুনা থাগোন্নরদুনা পুক্নিংদা চেৎনা নঙগী মোম্মোনরা মাইথোং হরাউনা ঙাইজরি নঙবু ওকচনবা, মাই পাক [...]
ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে দা শহীদ মিনারদা বামসাস-কী হৈকৎ লৈকৎ

ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে দা শহীদ মিনারদা বামসাস-কী হৈকৎ লৈকৎ

‘একুশে ফেব্রুয়ারী’গী লোনগী দমক্তা কত্থোকপা অমদি নুংগী ৱাখল্লোন অসিনা মণিপুরীগুম্বা মশিং লিকপা জাতি কয়াগী লোনবু শৌগৎপদা তোঙানবা ইনোৎ অমা হাপ্পিরি’ সিল [...]
ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ ডে দা একডো-গী নৈনা মীফম

ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ ডে দা একডো-গী নৈনা মীফম

সিলেট ওফিসঃ ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাংগুয়েজ ডে ২১শে ফেব্রুয়ারিগা মরি লৈননা এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন একডোগী মায়কৈদগী নৈনা মীফম অমসুং এড [...]
‘ইন্টরন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে’গী মিৎয়েংদা বাংলাদেশকী মণিপুরী লোন

‘ইন্টরন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে’গী মিৎয়েংদা বাংলাদেশকী মণিপুরী লোন

মণিপুরি লোন অমসুং সাহিত্য য়াম্না লিরবা অমসুং হায়ফেৎ চাওখৎলবা লোন-সাহিত্যনি। মণিপুরি লোনগী চহীরোন লিশিং অহুম মখাইরোম শুরে হায়না অখঙ-অহৈশিংনা মোত পী [...]
রিফোর্ম না শিন্দুনা ‘ইন্টরনেস্নেল মদর লেঙ্গুয়েজ দে’ থৌরম মণিপুরদা পালন তৌখ্রে

রিফোর্ম না শিন্দুনা ‘ইন্টরনেস্নেল মদর লেঙ্গুয়েজ দে’ থৌরম মণিপুরদা পালন তৌখ্রে

মণিপুরী মিরর ওনলাইন ডেস্কঃ ঙসি মালেমগী মফম কয়াদা পাঙথোক্নবগুম রিসার্ছ ফোরম মণিপুর (রিফোর্ম) না শিন্দুনা `ইন্টরনেস্নেল মদর লেঙ্গুয়েজ' দে হায়না খংনরিবা [...]
1 2 3 6 10 / 60 POSTS