Category: অন্যান্য

মিরাবাই চনুদা য়ূম্ফম ওইবা লীলা ‘মৈ ইক্লবা থম্মোয়’ উৎখ্রে

মিরাবাই চনুদা য়ূম্ফম ওইবা লীলা ‘মৈ ইক্লবা থম্মোয়’ উৎখ্রে

ইম্ফাল, সেপ্টেম্বর ১৯ : হন্দক্তা জাপানগী টোকিওদা পাঙথোকখিবা সামার অলিম্পিক গেমসতা নুপীগী ওয়েটলিফটিংদা লৈবাক অসিগী মহুৎ শিন্দুনা শরুক য়াখিবদা সিলভার মে [...]
মণিপুরগী থাজ ৱারী অমদি লাইনীং লাইচৎতা মরু ওইবা মফম কন্দুনা লৈরিবা ওক  — ডা: নোংমাইথেম প্রমোদিনী

মণিপুরগী থাজ ৱারী অমদি লাইনীং লাইচৎতা মরু ওইবা মফম কন্দুনা লৈরিবা ওক — ডা: নোংমাইথেম প্রমোদিনী

লাই হাক্তক্তগী লৈরক্লবা ওক অসি লমদম অসিদা তারক্কদবা অৱা অনা ঙাকথোকপদা মরু ওইবা থৌদাং লৌদুনা য়েলহৌ লাইথৌ তীন্থৌগা শাগোন্নরিবা শানি হায়বসি শাক [...]
ওজা গুরুবু থম্মোয়দা চেৎনা লাৎচদুনা পেরিস অলিম্পিক্সতা গোল্ড লৌনবা হোৎনজগে: মিরাবাই

ওজা গুরুবু থম্মোয়দা চেৎনা লাৎচদুনা পেরিস অলিম্পিক্সতা গোল্ড লৌনবা হোৎনজগে: মিরাবাই

ইম্ফাল, আগস্ট ০২ : টোকিও অলিম্পিক্সতা সিলভার মেডেল লৌরকখিবী সাইখোম মিরাবাই চনুনা ইং ২০২৪ পেরিস অলিম্পিক গেমসতা মহাক্কী মেডেল আপগ্রেড তৌদুনা গোল্ড লৌনব [...]
মণিপুরবু স্পোর্টসকী পৱারহাউসনি হায়না মশক তাকপদা নুপী শান্নরোয়শিংনসু হেন্না থৌদাং লৌরি

মণিপুরবু স্পোর্টসকী পৱারহাউসনি হায়না মশক তাকপদা নুপী শান্নরোয়শিংনসু হেন্না থৌদাং লৌরি

ইম্ফাল, আগস্ট ০১ : মণিপুরবু স্পোর্টসকী পৱারহাউস অমা ওইনা ইন্দিয়াগী অমদি মালেমগী মফম কয়াদা মশক তাকপদা লমদম অসিগী নুপী শান্নরোয়শিংসু য়াম্না হেন্না থৌদাং [...]
নবকুমার নোংমৈকাপ্পম গী নোক্নীং ৱারী মচা পিকত্রু – ০১

নবকুমার নোংমৈকাপ্পম গী নোক্নীং ৱারী মচা পিকত্রু – ০১

[মণিপুরী লিটরেরি সোসাইটি 'না ২০১৮দা ফোংখিবা মণিপুরগী শক্নাইরবা অইবা ওজা নবকুমার নোংমৈকাপ্পমগী  ''তূম্লমদাইদা অমমমদং (নোক্নীং ৱারী মচা পিকত্রু)'' কৌবা [...]
‘পন্থৌগী লিক্লম’ না বেষ্ট শর্ট ফিল্ম তারকখ্রে

‘পন্থৌগী লিক্লম’ না বেষ্ট শর্ট ফিল্ম তারকখ্রে

মিরর ওনলাইন ডেস্কঃ মিনিষ্ট্রি অব ইনফরমেশন এন্ড ব্রডকাস্টিং অমদি নেশনেল ফিল্ম ডিভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনএফদিসি) না ওর্গানাইজ তৌবা পরাক্রম দিবস-নেতাজি সু [...]
আব্দুল হামিদ-কী চাকহেনথা রমজানদা ইবা শৈরেং – ০২

আব্দুল হামিদ-কী চাকহেনথা রমজানদা ইবা শৈরেং – ০২

[মণিপুরী সাহিত্যদা অনৌবা খোন্থোক, অনৌবা ৱাখনলোন অমা পুদুনা লাকলি আসামগী অশৈবা, কবি আব্দুল হামিদ। মণিপুরী শৈরেংগী শৈশকতা ইসলাম ধর্মগী ওইবা, পাঙন ফুরুপন [...]
ত্রিপুরাগী বাদ্যারদীঘিদা গোষ্ঠলীলা অমসুং লালসিংমুড়াদা বসন্ত উৎসব পাঙথোকখ্রে

ত্রিপুরাগী বাদ্যারদীঘিদা গোষ্ঠলীলা অমসুং লালসিংমুড়াদা বসন্ত উৎসব পাঙথোকখ্রে

লালসিংমুড়াদা বসন্ত উৎসব পাঙথোকখ্রে আগরতলা, মার্চ ০২: আগরতলাদগী কিমিঃ ২৭ খা-পাংনা লৈবা বিশালগড় সাব ডিভিশন মখাদা লালসিংমুড়া মৈতৈ খুঙ্গংদা বসন্ত রাস উৎ [...]
নজরুল সংগীতকি ওজা লৈশাংথেং অনুপ কুমার সিংহ হীরেননা লৈখিদবদা সংস্থান কয়া অমসুং শকনায়রবা মীশক কয়ানা অৱাবা ফোংদোকখ্রে

নজরুল সংগীতকি ওজা লৈশাংথেং অনুপ কুমার সিংহ হীরেননা লৈখিদবদা সংস্থান কয়া অমসুং শকনায়রবা মীশক কয়ানা অৱাবা ফোংদোকখ্রে

মণিপুরী মিরর ডেস্কঃ সিলেটকি শকনায়রবা নজরুল সংগীতকি ওজা লৈশাংথেং অনুপ কুমার সিংহ হীরেননা লৈখিদবদা বাংলাদেশকি সংস্থান কয়া অমসুং মীং চলবা মীশক কয়ানা লন্ন [...]
9 / 9 POSTS